Frank de Gram


Frac­tie­volger

Woordvoerder op de volgende portefeuilles:

Welzijn en zorg (diversiteit, asiel, gezondheid, preventief jeugdbeleid, GGD, mantelzorg, vrijwilligersbeleid), herziening Wmo-stelsel (Wmo, jeugdzorg, GGZ, beschermd wonen), cultuurhistorie, mobiliteit, parkeren, financiën, economie, citymarketing, vestigingsbeleid, binnenstad en toerisme, personeelsbeleid en organisatie

Meer over Frank de Gram:

Met welk dier identificeer jij je en waarom?

Een torenvalk, omdat zij zich zorgvuldig voorbereiden en het doel bekijken voordat ze tot actie overgaan.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk als coördinator en clusterleider bij een maatschappelijke onderneming van Pluryn.

In welke wijk woon je?

Het is officieel nog Hees, maar ligt op de scheiding met het Waterkwartier.

Waarom kies jij voor de Partij voor de Dieren?

Omdat we onszelf als mens niet meer centraal zouden moeten stellen. Dit heeft tot nog toe weinig goeds opgeleverd voor onze planeet. Als we onze blik verleggen naar het welzijn van dier en natuur verandert de manier waarop we naar andere zaken kijken.

Voor welk thema maak jij je hard in Nijmegen?

Een klimaatneutraal en letterlijk groen Nijmegen in 2030.

Wat is je favoriete plek van Nijmegen?

Het park rond de voetbalvelden van S.V. Nijmegen aan de Bredestraat/Oscar Carréstraat. Prachtige velden met veldbloemen en wild gras, in de herfst paddestoelen en het voedselbos Hees, waar mens en dier het hele jaar door kunnen genieten van bramen, noten, peren en kruiden.

Wat wil je verder nog vertellen over jezelf?

Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en draag de culturele wereld nog altijd een warm hart toe. Cultuur verbindt en relativeert. Een belangrijke factor om onze focus te verleggen van het ego naar het geheel.