Nik Linders


Frac­tie­volger

Met onze fractie hebben we de afgelopen vier jaar prachtige resultaten geboekt in Nijmegen. We zijn er in geslaagd om op belangrijke besluiten flink bij te sturen. We hebben een diepgroen en diervriendelijke stempel weten te drukken op het beleid. Ik zie ernaar uit om de komende vier jaar verder te werken aan een gezonder, mooier, toekomstbestendig Nijmegen.

Ik hou me binnen onze fractie vooral bezig met de thema's in het sociale hart van onze partij. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we ons sociale karakter de komende vier jaar hard nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de eerlijke betaalbaarheid van de energie- en klimaatdoelstellingen waar we mee aan de slag moeten. De opgave is enorm, de tijd dringt, en we moeten het samen doen. Maar het kán! En daar hoort bij dat de rekening op de juiste plek terecht komt. Dus niet bij mensen die het niet kunnen missen, of die maatregelen van hogerhand opgedrongen krijgen. De gemeente kan op verschillende manieren een belangrijke rol spelen bij zowel de haalbaarheid als de eerlijkheid van de beoogde maatregelen, en dáár zet ik me voor in.

Ik voel mij thuis bij de Partij voor de Dieren vanwege de brede, inclusieve kijk op maatschappelijke problematiek? Hoe we met de planeet en onze leefomgeving omgaan reflecteert hoe we elkaar als medemens behandelen - én andersom. Daar ben ik van overtuigd. Ik sta daarom voor gemeentelijk beleid dat iedereen eerlijke kansen biedt om de planeet (of in ieder geval Nijmegen) en al haar bewoners zo goed mogelijk te behandelen.

Gerelateerd

Nieuws