Tim Zeegers


Frac­tie­volger

Woordvoerder op de volgende portefeuilles:

Openbare orde en veiligheid, dienstverlening en burgerzaken, externe betrekkingen, juridische zaken, communicatie, onderzoek en statistiek, stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, grondbeleid, cultuur, groen en water

Meer over Tim Zeegers:

Met welk dier identificeer jij je en waarom?

Een hond. Trouw, energiek, speels en goed in luisteren. Ik hou van gezelschap en bescherm wie en wat me dierbaar is.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben cabaretier bij de improvisatiecomedygroep Op Sterk Water. Daarnaast presenteer, acteer en zing ik. Verder ben ik vader van twee kinderen en in mijn vrije tijd ben ik dierenrechtenactivist.

In welke wijk woon je?

Oosterhout in Nijmegen-Noord

Waarom kies jij voor de Partij voor de Dieren?

Het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren komt overeen met wat ik intuïtief “het juiste” vind. Alles van waarde is weerloos*, maar wordt nu vaak om economische redenen geschaad. De PvdD is de enige partij die een systeemverandering wil: van menscentraal denken naar de planeet en al haar bewoners centraal stellen. En daarbij doen wij geen water bij de wijn. Dat bevalt me wel.

Voor welk thema maak jij je hard in Nijmegen?

Ik zou graag willen veranderen hoe de gemeente aankijkt tegen groenbeheer. Er wordt veel gekapt en gesnoeid en de natuur aan de rand van de stad komt steeds meer onder druk te staan. Ik zou graag een beleid willen dat uitgaat van behoud en aanplant van bomen, struiken en planten en dat voor laat gaan op bouwen en geld verdienen. Dat is beter voor alle bewoners van Nijmegen, mens én dier.

Wat is je favoriete plek van Nijmegen?

Veur Lent, het nieuwe eiland in de rivier. Toen het nog geen eiland was ging ik er al graag hardlopen, nu is het nog mooier geworden. Ik hoop dat de natuur hier nog meer haar gang mag gaan, zodat planten en dieren hier volop de ruimte gaan krijgen.

Wat wil je verder nog vertellen over jezelf?

Ik geniet van alle dieren die ik in mijn woonomgeving tegenkom. Er zitten in Noord talloze watervogels, vleermuizen, mollen en andere dieren. Ik zie hen als medebewoners van de wijk en verwelkom hun aanwezigheid. Wat mij betreft is het tijd om met andere ogen naar de dieren in de stad te gaan kijken. Zij zijn onze buren, die net zoveel recht hebben op onze gedeelde leefruimte als wij.

* uit het gedicht "De zeer oude zingt" (1953) van Lucebert, over aandachtigheid en zorg voor de wereld waarin je je nu bevindt.