Humaan asiel­beleid


De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het gebrek aan bestaanszekerheid en toekomstperspectief in grote delen van de wereld. De klimaat- en natuurcrisis zullen dit in de toekomst alleen maar verergeren. De gemeente heeft een humaan opvangbeleid voor mensen die een veilig onderkomen zoeken.

● Nijmegen biedt kleinschalige opvang aan asielzoekers verspreid over de gemeente. Asielzoekers worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zich te ontplooien door middel van taalcursussen, onderwijs, werk en goede zorg.

● Nijmegen helpt statushouders bij het vinden van huisvesting, integreren en het vinden van een gepaste baan en/of opleiding. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met de arbeidscoaches van Vluchtelingenwerk. De arbeidscoaches steken tijd en aandacht in het leren kennen van de vluchteling. Samen kijken ze naar de wensen en ervaring van de vluchteling.

● De gemeente werkt niet mee aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn.

● Niemand zou op straat moeten slapen, dus ook uitgeprocedeerde asielzoekers niet. Nijmegen draagt er zorg voor dat deze mensen een veilige slaapplek en te eten hebben.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer