Carnivoor? Geef het door!


Raads­voorstel Stads­be­groting 2020-2023

13 november 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

Constaterende dat:

 • Maaltijden, lunches en borrelhapjes die worden geserveerd in de bedrijfsrestaurants, tijdens bijeenkomsten en op recepties en borrels van de gemeente, bijna altijd vlees en vis c.q. zuivel en eieren bevatten;
 • De norm nog steeds carnistisch is, gezien het feit dat vegetarisch en plantaardig als apart dieet wordt aangeduid en de ‘meatless Monday’ een status aparte in de week heeft;
 • Vegetarische opties bij de gemeente standaard voorhanden zijn, maar plantaardige niet;
 • De mate waarin en de wijze waarop we vlees en andere dierlijke eiwitten produceren en consumeren desastreus is voor natuur, milieu, klimaat, leefbaarheid en daarmee onze eigen toekomst en de toekomst van de generaties na ons ;
 • Volgens een groep van 11.000 wetenschappers de mensheid ‘untold suffering due to the climate crisis’ staat te wachten, indien er geen grote veranderingen in de mondiale samenleving worden ingezet en dat de omschakeling naar een voornamelijk plantaardig voedingspatroon en een drastische afname van consumptie van vlees e.d. een deel van de oplossing is ;

Overwegende dat:

 • Uit een onderzoek, gepubliceerd in het wetenschapsblad Science, is gebleken dat vlees en zuivel een grotere impact op het milieu hebben dan plantaardige voeding ;
 • Een onderzoek van de Universiteit van Oxford het positieve effect van een plantaardig dieet op het terugdringen van broeikasgassen onderschrijft ;
 • Experts erkennen , waaronder het Voedingscentrum , dat er gezondheidswinst behaald kan worden door het beperken van vlees-, vis- en zuivelconsumptie;
 • Dat deze effecten door het College al worden onderkend, blijkens het feit dat veel catering bij evenementen in het kader van het Green Capital jaar en van het programma Groen, Gezond en in Beweging, al bewust vegetarisch was vanwege de gunstiger impact op milieu en gezondheid;
 • Dieren, net als mensen, een sterke wil hebben om te (over)leven en dat de productie van dierlijke consumptiegoederen gepaard gaat met mishandeling, geweld, leed, stress, pijn, verwaarlozen en angst, ook in het reguliere circuit ;
 • Het verkleinen van de ecologische voetafdruk, het verminderen van de CO2 uitstoot en het bevorderen van een gezonde levensstijl, perfect past bij een gemeente als Nijmegen, die bewust inzet op deze thema’s en zich zelfs European Green Capital mag noemen;
 • Dat er een concept is ontwikkeld dat helpt deze doelen te bereiken, zonder de keuzevrijheid van het individu in te perken, te weten: Carnivoor? Geef het door! ;
 • Er al organisaties zijn die (deels) dit concept al hebben ingevoerd, waaronder het Ministerie van OC&W, de Radboud Universiteit en de gemeente Amsterdam;

Roept het College op:

 1. Om bij alle bijeenkomsten, recepties, borrels, (vergader)lunches en (vergader)diners die de gemeente organiseert, het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ toe te passen;
 2. Te streven naar het (geleidelijk) toepassen van het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ in de bedrijfsrestaurants van of bij de gemeente (bijvoorbeeld bij een nieuwe aanbestedingsronde voor een bedrijfscateraar, of bijvoorbeeld voorlopig in de even weken, etc.).

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, PvdA, GroenLinks

Tegen

Stadspartij Nijmegen, VVD, CDA, SP, GewoonNijmegen.NU