Verbeter de wereld, begin in Nijmegen


Alle kleine bee(s)tjes helpen

Onze idealen

Klimaat, milieu en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Nijmegen een stukje biodi­verser en dier­vrien­de­lijker

Moties en amendementen Partij voor de Dieren Nijmegen aangenomen door de raad in de besluitronde van 8 maart 2023

Tijdens de besluitronde van 8 maart zijn er twee moties en twee amendementen van Partij voor de Dieren Nijmegen aangenomen door de raad die Nijmegen een stukje biodiverser en diervriendelijker maken!Zo wordt de aanleg van biodiversiteitsverhogende poelen meegenomen in het ontwerp voor de groene ruimte bij het grote nieuwbouwproject in Winkelsteeg. (Mede met dank aan raadslid Jasmijn Kraaijeveld va...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid