Om deze content te zien moet je cookies geaccepteerd hebben.

Accepteer cookies

• Uiterlijk in 2030 is Nijmegen klimaatneutraal
• Hondenbelasting wordt afgeschaft
• Geen evenementen met dieren
• Versteende straten en tuinen worden vergroend
• Zorg op maat in de eigen omgeving

Meer speerpunten

Zoeken

Nijmegen is een prachtige stad die haar best doet om groen en duurzaam te zijn. Toch zullen we snel grotere stappen moeten zetten om te zorgen dat onze stad leefbaar blijft voor mens en dier. Daarvoor is een omslag nodig in het denken. In plaats van menscentraal beleid, moet de gemeente de planeet en al haar bewoners centraal stellen. Te vaak gaan economische en kortetermijnbelangen voor op het welzijn van mens en dier. De Partij voor de Dieren wil dat Nijmegen in 2030 al klimaatneutraal is. We willen meer aandacht voor dierenwelzijn en het groenbeheer moet drastisch veranderd worden. Planten in plaats van kappen, biodiversiteit in plaats van tegels, bloeien in plaats van maaien. Zorg wordt in de eigen omgeving geregeld en toegankelijker voor zorgvragers. Kwetsbare groepen, mens én dier, worden door de gemeente beschermd.

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Nijmegen die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Vanuit een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Nijmegen.

Plan B. Omdat er geen planeet B is.

Lijsttrekker Michelle van Doorn: "Kies voor haalbare idealen en een leefbare stad voor mens en dier. Kies daarom op 21 maart Partij voor de Dieren."

Verkiezingsprogramma Kandidatenlijst Campagneteam