Verbeter de wereld, begin in Nijmegen


Alle kleine bee(s)tjes helpen

Onze idealen

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Partij voor de Dieren orga­ni­seert lezing 'Huis­dieren achter de voordeur: liefde of leed?'

Partij voor de Dieren Nijmegen organiseert op dinsdag 14 juni een programma over het houden van huisdieren. Dat doen we met een lezing van Peter Beekman van Kynotrain en tevens docent bij de Martin Gaus Academie en met een bijdrage van Cynthia Pallandt, fractievoorzitter bij PvdD Brabantse Delta en tevens konijnendeskundige en auteur van het boek ‘Konijnen adopteren en verzorgen’.Iedereen die ooit...

Agenda

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid