Verbeter de wereld, begin in Nijmegen


Alle kleine bee(s)tjes helpen

Meldpunt vuurwerk

Veel mensen en dieren ervaren overlast van vuurwerk. De Partij voor de Dieren Nijmegen vindt het genoeg geweest en opent een meldpunt voor vuurwerkoverlast!

Onze idealen

Klimaat, milieu en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Partij voor de Dieren Nijmegen opent Meldpunt vuur­werk­overlast

Nijmegen – Nijmegen heeft al sinds 2020 een vuurwerkverbod. Toch wordt er nog veel vuurwerk afgestoken, al ver voor de jaarwisseling. Veel mensen en dieren ervaren overlast daarvan. De Partij voor de Dieren vindt het genoeg geweest. Daarom opent zij een meldpunt voor vuurwerkoverlast op haar website.Mensen kunnen hier een melding achterlaten van vuurwerk in hun omgeving. De resultaten van dit meld...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid