Een planeetbrede visie


Ook voor Nijmegen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Slimmer onderwijs, solide weten­schap, rijke cultuur

Onze mensen

Michelle van Doorn

Fractievoorzitter

Met welk dier identificeer jij je en waarom? Met een uil. Uilen kiezen bij voorkeur een plek hoog op een tak om een goed beeld te krijgen van de omgeving en vliegen uit pas na bedachtzaam alle opties te hebben afgewogen. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik sta als vennoot in de winkel van een biologische bakkerij. In welke wijk woon je? In het centrum. Waarom kies jij voor de Partij voor d...

Lees verder

Actueel

Kaal en verstoord Staddijk?

Monde­linge vragen aan het College over met grof geweld kappen en snoeien in broed­seizoen

Geacht College, Aan de rand van Nijmegen ligt een prachtig park, genaamd Stadspark Staddijk. Veel mensen uit de wijken eromheen genieten dagelijks van dit park. Afgelopen vrijdag ontvingen wij (wederom) verontrustende berichten over met grof geweld kappen en snoeien in dit park. Dit terwijl we middenin het broedseizoen zitten. Het broedseizoen loopt grofweg vanaf half maart tot half aug...

9 Wensen van PvdD voor Kanaalzone-Zuid over­ge­nomen

Kanaalzone-Zuid moet groener en duurzamer met een betere participatie

Op 17 maart 2021 heeft de Partij voor de Dieren 26 wensen en bedenkingen ingebracht bij het Concept-Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid. Alleen de wensen en bedenkingen die gesteund worden door een meerderheid in de Raad worden opgenomen in een brief aan het College. Van die 26 wensen en bedenkingen zijn de volgende 9 wensen door een meerderheid van de Raad gesteund en dus overgenomen in een brief aa...

9 Wensen van PvdD voor Stad­s­eiland over­ge­nomen

Op 17 maart 2021 heeft de Partij voor de Dieren 35 wensen en bedenkingen ingebracht bij het Ambitiedocument Stadseiland. Alleen de wensen en bedenkingen die gesteund worden door een meerderheid in de Raad worden opgenomen in een brief aan het College. Van die 35 wensen en bedenkingen zijn de volgende 9 wensen door een meerderheid van de Raad gesteund en dus overgenomen in een brief aan het Colleg...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. Hier in Nijmegen bestaat al jaren een zeer actieve werkgroep. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid

Meld je aan via nijmegen@partijvoordedieren.nl