Verbeter de wereld, begin in Nijmegen


Alle kleine bee(s)tjes helpen

Onze idealen

Klimaat, milieu en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Statement PvdD en SP Nijmegen n.a.v. het Palestina-protest op de Radboud uni­ver­siteit

Aan inwoners van Nijmegen en aan studenten, docenten en leden van het college van bestuur van de Radboud Universiteit.

In het licht van het recente Palestina-protest op de Radboud Universiteit en vergelijkbare demonstraties op andere universiteiten, willen wij als fracties van de Partij voor de Dieren en SP Nijmegen onze standpunten en zorgen duidelijk uitspreken. Wij zijn diep bezorgd over de voortdurende mensenrechtenschendingen en de schijnbare genocide in Palestina. Onze fracties veroordelen ten zeerste het g...

Doe mee

Sluit je aan

Zet je idealen kracht bij! De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar de belangen van de hele planeet en ál haar bewoners voorop stelt.

  • Steun de strijd: groener, diervriendelijker, socialer
  • Beslis mee over de koers van de partij
  • Ontvang een mooi welkomstkado

Word actief

Wil jij de Partij voor de Dieren nog meer laten groeien? Enthousiaste mensen die willen meehelpen zijn altijd welkom! Tijdens verkiezingen voer je als actief lid volop campagne. Daarbuiten organiseer je acties en evenementen om onze boodschap te verspreiden.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Ontwikkel je skills met onze opleidingen
  • Ontmoet interessante mensen met verfrissende ideeën