Sanne Jäkel


Frac­tie­me­de­werker

Hi! Ik ben Sanne Jäkel, nummer 8 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik woon in Galgenveld en in het dagelijks leven ben ik fractiemedewerker bij de Nijmeegse fractie van Partij voor de Dieren en student aan de Radboud Universiteit. De afgelopen jaren heb ik veel geleerd over klimaat- en milieubeleid en transities richting een duurzame samenleving in de master Environment & Society Studies.

Ik heb me kandidaat gesteld voor de Partij voor de Dieren in Nijmegen omdat we voor veel complexe uitdagingen staan, en ik ervan overtuigd ben dat we voor het oplossen van veel van deze vraagstukken een fundamenteel andere houding moeten aannemen ten opzichte van de natuur en de niet-menselijke mede-Aardbewoners. Zij worden in de dagelijkse gang van zaken veel te vaak vergeten. Ze zijn hier met ons, niet voor ons, en daarom zou ik graag zien dat in Nijmegen plantaardig eten als norm gestimuleerd wordt. Het liefst gepaard met voedselvoorziening die op lokale schaal en op duurzame manier gebeurt, om de druk van ons huidige voedselsysteem op de Aarde te verminderen.

Ik wordt ontzettend blij van lekker (plantaardig) koken, zorgen voor mijn plantjes die sinds het begin van de coronatijd massaal bij mij zijn ingetrokken, en fijne gesprekken met medemensen. In relatie tot dierenrechten heb ik dergelijke gesprekken regelmatig met mensen op straat, bij acties die als doel hebben om mensen bewust te maken van het leed van dieren in de veeteelt en van het feit dat dit onnodig is. Daarbij wordt steeds weer duidelijk hoe diep verankerd sommige overtuigingen zijn die ons worden aangeleerd, terwijl die misschien niet eens strijken met het mededogen dat in ons zit. Door middel van gesprekken kun je veel bereiken en van elkaar leren. Verder wordt ik ook blij van frisse lucht en mooie landschappen, en het is dan vast ook geen verrassing dat de prachtige plekken langs de N70 wandelroute tot mijn favorieten in Nijmegen behoren.

Gerelateerd

Nieuws