Motie Energie besparen in de openbare ruimte, moge­lijk­heden genoeg: beslispunt 2


Doe onderzoek naar ener­gie­be­sparing bij verlichting in openbare ruimte

2 november 2022

Agendapunt 7.1: Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023-2026 (76/2022)

Indiener en opsteller:
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Mede-indiener:
Marjolijn Mijling (CDA)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 2 november 2022,

Constaterende dat:

 • 30-50% van een doorsnee energierekening van een stad opgaat aan straatverlichting;
 • De energiekosten enorm stijgen;
 • Dit ook voor Nijmegen problemen oplevert;
 • De gemeente in de openbare ruimte nog veel mogelijkheden heeft om energie te besparen;
 • Er al slimme oplossingen bestaan zoals het dimmen van (led)straatverlichting, het uitdoen van de helft van de straatverlichting, of nog beter: ‘light on demand’ (het uitrusten van straatverlichting met slimme sensoren, waardoor ze alleen aangaan als er personen, fietsers of auto’s in de buurt zijn)[1],

Overwegende dat:

 • Steden met intelligente straatverlichting energie besparen, CO2-uitstoot omlaag brengen, lichtvervuiling beperken, exploitatie- en onderhoudskosten verlagen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de inwoners zich veilig en tevreden blijven voelen;
 • Lichtvervuiling veel nadelen heeft, zoals verstoring van dag- en nachtritme en van de biologische klok bij mensen en dieren, fysiologische effecten zoals depressie, de achteruitgang van nachtvlinders, verstoring van de groei bij planten en verstoring van de seizoenscyclus;
 • Intelligente verlichting zichzelf op den duur terugverdient, door besparingen op energie, installatie en onderhoud,

Verzoekt het College:

 1. Te onderzoeken hoe de hoeveelheid (energie benodigd voor) verlichting in de openbare ruimte duurzaam omlaag kan worden gebracht;
 2. Hierbij de vraag mee te nemen of alle straatverlichting kan worden uitgerust met duurzame ledlampen en bewegingssensoren en welke investering daarvoor nodig is;
 3. De resultaten te verwerken in een plan en dit ruimschoots voor het Koersdocument aan de raad voor te leggen, bijvoorbeeld aan het einde van het eerste kwartaal 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.


Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Marjolijn Mijling (CDA)

[1]Solar Magazine - Innolumis levert dynamische verlichting voor snelfietsroute Goffertpark Nijmegen
en Sensoren slimme straatverlichting | Gemeente Helmond


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, CDA

Tegen

D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, VVD, GewoonNijmegen.NU, ODV