Niet rechtdoor, maar rond: stimuleer circu­laire bedrijven Winkel­steeg Goffert


Motie bij Raads­voorstel Bestem­mingsplan Nijmegen-Goffert-Winkel­steeg 2017 (105/2018)

30 januari 2019

Motie niet rechtdoor, maar rond; stimuleer circulaire bedrijven op de Winkelsteeg en Goffert.

Constaterende dat;

 • Nijmegen in het jaar 2018 Green Capital was en een blijvende voorbeeldfunctie heeft voor een duurzame wereld.
 • We zonder circulair maken van onze productiestromen de doelstelling van 1,5 graad uit het klimaatakkoord niet halen. 1
 • Er over circulariteit nog weinig verplichtingen zijn opgenomen in bestemmingsplannen.
 • De rijksoverheid heeft besloten met stimulerende wet en regelgeving de circulaire economie aan te moedigen. 2

Overwegende dat:

 • Nijmegen een duurzame stad tracht te zijn en een circulaire economie daarbij onontbeerlijk is.
 • We nu besluiten moeten nemen over hoe nu en in de toekomst de circulariteit op een zo hoog mogelijk niveau in de consumptieketen gewaarborgd kan worden.
 • Bedrijven een belangrijke schakel zijn in het aanjagen van de circulariteit van onze samenleving.
 • We met onze besluiten van vandaag een impact kunnen maken op de toekomstige wereld.
 • De stimulering van een kenmerk van bedrijven een beproefde methode is om deze naar onze stad te halen en te stimuleren.


Roept het College van Burgemeester en Wethouders op;

 1. Met het oog op het genoemde rijksbeleid waarin circulaire economie wordt aangemoedigd, de mogelijkheid te verkennen om bedrijven die circulair werken óf deze manier van werken bevorderen een voorkeurspositie te geven bij het verstrekken van vergunningen in het bestemmingsplan Nijmegen Goffert - Winkelsteeg.
 1. Bestaande bedrijven in het plangebied Nijmegen Goffert - Winkelsteeg aan te moedigen waar mogelijk circulair te gaan werken door middel van bijvoorbeeld subsidies of kortingen op belastingen.

1: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/circulaire-economie/30885/circularity-gap-report-circulair

2: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/aanmoedigen-van-een-circulaire-economie


3: https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/is-definitie-circulaire-economie/


Status

Verworpen

Voor

Tegen