Cultuur en erfgoed voor iedereen toegan­kelijk


Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden van een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven en te bloeien. We willen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

● Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd, niet alleen om meer te kunnen programmeren, maar ook om de Fair Practice Code voor eerlijke beloning in de culturele sector te kunnen realiseren.

● Cultuurbudgetten worden nu voor een te groot deel besteed aan grote en dure instellingen en panden, vaak in het centrum. Er is meer geld nodig voor de ondersteuning van laagdrempelige cultuur, juist ook in de wijken.

● Kleine culturele instellingen, organisaties voor amateurkunst, makers en artiesten komen in aanmerking voor cultuursubsidies en krijgen hulp bij het aanvragen van subsidies.

● Instellingen die cultuursubsidies van de gemeente krijgen, zetten bij hun activiteiten geen levende dieren in.

● De toegankelijkheid van theaters, bibliotheken en cultuurcentra voor mensen met een functiebeperking wordt verbeterd.

● De gemeente faciliteert (amateur-)kunstenaars, creatieve starters en duurzaam ondernemerschap door broedplaatsen zoals bijvoorbeeld Honig en Hubert te ondersteunen.

● Bij nieuwe kunst in de openbare ruimte wordt de voorkeur gegeven aan kunstenaars uit de regio. Bestaande kunst in de openbare ruimte wordt op een creatieve wijze beter onder de aandacht gebracht van inwoners, bijvoorbeeld door podcastwandelingen of apps.

● Musea zijn minstens één dag in de week gratis toegankelijk voor inwoners van de gemeente.

● Er wordt proactief gezocht naar samenwerkingen met diverse partners uit het culturele domein om op een creatieve wijze mee te denken over de uitdagingen in onze maatschappij.

● Adviescommissies voor bijvoorbeeld de selectie van kunstenaars voor gemeentelijke kunstopdrachten of de verdeling van cultuursubsidies hebben een diverse samenstelling met betrekking tot gender, etniciteit en leeftijd.

● Nijmegen investeert in behoud en heropening van voldoende openbare bibliotheken. De wijkfunctie van bibliotheken wordt versterkt.

● Nijmegen bevordert het leesplezier onder kinderen en jongeren, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren in bibliotheken.

● De gemeente stimuleert deelname aan kunst en cultuur in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruik (kunnen) maken, onder wie (kinderen van) mensen met een laag inkomen en mensen met een functiebeperking of chronische ziekte.

● Nijmegen bevordert de herbestemming van monumenten. Sloop van (cultuur)historisch waardevolle of beeldbepalende panden dient voorkomen te worden.

● De gemeente steunt initiatieven om het erfgoed van migranten in Nijmegen zichtbaar te maken.

● Cultuurhuis de Lindenberg is een belangrijk centrum in het culturele speelveld in Nijmegen, dat goed met het OV bereikbaar is. Zij krijgen een volwaardig vervangende ruimte, zodat ze hun werk voort kunnen zetten.

● Theatergroep Kwatta wordt ondersteund om voortbestaan te garanderen.

● Makers zijn belangrijk voor het maatschappelijke debat. Er wordt in Nijmegen gezorgd voor voldoende atelierruimte.

● De Canisiusbibliotheek wordt openbaar toegankelijk of zodanig geëxploiteerd dat inwoners van Nijmegen deze bibliotheek tijdens museum- of winkeluren kunnen bezoeken. Nijmegen ontwikkelt een plan om dit erfgoed een levendige en passende invulling te geven.

● De gemeente investeert in het behoud van de Stadsschouwburg om de functie van theater- en concertpodium te behouden en een bredere functie te ontwikkelen.

Het standpunt Cultuur en erfgoed voor iedereen toegankelijk is onderdeel van: Onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer