Het recht op privacy


De vrije persoonlijke levenssfeer en privacy van inwoners is ontzettend belangrijk. Helaas zien we dat dit steeds meer onder druk komt te staan. De Partij voor de Dieren wil dat de privacy van inwoners gerespecteerd wordt.

● Met inzet van gemeentelijk cameratoezicht wordt uit privacyoverwegingen zeer terughoudend omgegaan. Het mag alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, zoals een maximum bewaartermijn voor de camerabeelden.

● Advertentieborden met gezichtsherkenning of andere ‘slimme’ camera’s worden verboden.

● De gemeente gaat uiterst voorzichtig om met persoonsgegevens. Het opslaan van gegevens en het gebruik hiervan mag alleen voor concrete, afgebakende doelen en als er een wettelijke grondslag voor is.

● Online monitoring van inwoners wordt tot het minimum beperkt en gebeurt volgens duidelijke richtlijnen. De gemeente gebruikt geen nep-accounts op sociale media.

● De gemeente gebruikt geen algoritmes waarbij computers besluiten nemen over mensen zonder menselijke inmenging. Algoritmes worden alleen gebruikt daar waar de werking ervan transparant is.

● Nijmegen verbiedt wifi-tracking van inwoners in de openbare ruimte.

● Nijmegen geeft inwoners inzicht in wie toegang heeft tot hun door de gemeente verwerkte persoonsgegevens en informeert inwoners actief over hun recht op inzage, correctie en verwijdering.

● NAW- en telefoongegevens van bezwaarmakers worden niet doorgegeven aan degene tegen wiens plannen de bezwaren zijn gericht, tenzij er toestemming is van de bezwaarmaker.

Het standpunt Het recht op privacy is onderdeel van: Democratie, bestuur en privacy

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer