Maat­schap­pelijk verant­woord onder­nemen


Productieprocessen gaan vaak gepaard met hoge CO2-uitstoot, armoede, uitbuiting, uit-putting van natuurlijke grond- en hulpstoffen of schendingen van mensenrechten. De norm wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bekeken wordt hoe vestigingseisen hier op kunnen worden aangepast. Nijmegen blijft een Fairtrade gemeente en een Global Goals gemeente en verwerkt deze uitgangspunten in het economisch beleid. Het inkoopbeleid is duurzaam en sociaal, de prijs is daaraan ondergeschikt.

● Pensioenbijdragen voor gemeentemedewerkers worden niet meer geïnvesteerd

in fossiele industrieën, de intensieve veehouderij en bedrijven die mensenrechten schenden of wapens verkopen. Nijmegen zet zich in om ABP, waar het verplicht aan moet deelnemen, maatschappelijk verantwoord te laten beleggen.

● Nijmegen zet erop in een maatschappelijk akkoord te sluiten met bedrijven over sociaal en duurzaam ondernemen, met aandacht voor energiebesparing, hergebruik en besparing van grondstoffen, versterking van de lokale en regionale economie en duurzame werkgelegenheid.

● Bij aanbestedingen wordt extra aandacht besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door te zorgen voor werkplekken en leerwerkplekken voor praktisch geschoolden, mensen met een arbeidsbeperking, statushouders en oudere werkzoekenden.

● Nijmegen stimuleert dat bedrijven vooral werknemers werven in de eigen regio.

Het standpunt Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van: Economie en bedrijvigheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer