Welkom in de Donuteco­nomie


De eenzijdige aandacht voor economische groei put de planeet uit en veroorzaakt wereldwijd een negatief effect op de werk- en leefomstandigheden van mensen. Dat kan anders. De Britse econoom Kate Raworth schetst de ideale economie als een donut. De buitenste ring van de donut mogen we niet overschrijden met onze economie, want dat valt buiten de draagkracht van de Aarde. De binnenste ring van de donut geeft aan hoeveel welvaart er nodig is om iedereen een menswaardig bestaan te kunnen bieden. Tussen die twee ringen van de donut zit een ideale economie: een die sociaal én duurzaam is.

● Nijmegen stuurt op duurzame bloei in plaats van oneindige economische groei. Het versterken van de ecologie is belangrijker dan het laten groeien van de economie.

● De gemeente blijft met haar economisch beleid binnen de donut van Kate Raworth: bestaanszekerheid en welzijn voor elke inwoner zonder door het ecologisch plafond van de Aarde te schieten. Nijmegen maakt hiertoe een eigen donut-model.

● Welvaart wordt niet gemeten of nagestreefd aan de hand van economische groei of hoge plekken in economische ranglijstjes. Nijmegen maakt indicatoren voor brede welvaart leidend in het beleid, zoals natuur en milieu, gezondheid, welzijn van mens en dier, een goede balans tussen werk en privé, wonen, veiligheid, onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties en banen.

Het standpunt Welkom in de Donuteconomie is onderdeel van: Economie en bedrijvigheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer