Eline Lauret over Initi­a­tief­voorstel Warm­te­visie zonder biomas­sa­ver­branding


Inbreng in gespreks­ronde d.d. 27 mei 2020

27 mei 2020

Geachte voorzitter, laat er geen misverstand over bestaan: biomassaverbranding is niet duurzaam! Steeds meer wetenschappers waarschuwen dat biomassaverbranding klimaatverandering versnelt, ontbossing bewerkstelligt en resulteert in biodiversiteitsverlies. Het recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doet hier niets aan af: zij hebben niet ter plekke in Estland en andere landen uitgezocht hoe erg de ontbossing daar is en zijn alleen afgegaan op welles-nietes meningen en niet op feiten.

In november 2019 heeft de gemeenteraad van Nijmegen voortschrijdend inzicht omarmd en met een grote meerderheid en op basis van heel veel goede argumenten een amendement op de Gebiedsvisie Waal Energie aangenomen, waardoor er geen biomassacentrale meer kan worden gebouwd op het ENGIE-terrein. Daar zijn we nog steeds blij mee en trots op.

Het is nu tijd om de volgende stap te zetten en de verbranding van biomassa uit de Warmtevisie te schrappen, zodat Nijmegen niet toch nog via biomassaverbranding meewerkt aan de teloorgang van onze Aarde, de enige planeet waarop wij tot u toe kunnen wonen.

De argumenten van het College snijden wat ons betreft geen hout: natuurlijk kan de Raad van Nijmegen zelfstandig aangeven dat ze geen biomassacentrales meer wil toestaan op haar grondgebied. Het gaat hier om een visie, laat die visie rekening houden met klimaatverandering, met bossen elders, met biodiversiteit en met de belangen van toekomstige generaties! Het landelijk en provinciaal beleid loopt achter op wetenschappelijke inzichten. Durft Nijmegen visie te tonen, in weerwil van wat bij andere overheden nog onterecht als een duurzame mogelijkheid in de energietransitie wordt gezien?

Het geld dat volgens het College nog in kleinschalige biomassacentrales zou moeten kunnen worden geïnvesteerd, kan beter in echt duurzame energieoplossingen worden geïnvesteerd.

Sowieso is er voor nieuwe biomassacentrales onvoldoende biomassa in de directe omgeving, gezien het feit dat er al 628 biomassacentrales gepland staan in Nederland en er nu al op grote schaal in het buitenland bossen worden gekapt voor onze houthonger.

Daarom hebben wij dit initiatiefvoorstel geschreven en samen met Stadspartij DNF ingediend. Wel willen we nog een goede definitie van biomassa aan het initiatiefvoorstel toevoegen, zodat volledig helder is wat we in Nijmegen niet meer willen, mocht de Raad voor dit initiatiefvoorstel stemmen.