Eline Lauret over initi­a­tief­voorstel Trans­pa­rantie gemeen­schap­pe­lijke rege­lingen


PvdD is voor online uitzenden verga­de­ringen algemene besturen met terug­kijk­mo­ge­lijkheid in belang van demo­cratie

2 september 2020

Allereerst dank aan D66 voor dit initiatiefvoorstel.

De PvdD is voor het standaard online uitzenden van vergaderingen van het algemeen bestuur met terugkijkmogelijkheid. Dit zorgt er immers voor dat iedereen de vergaderingen kan bijwonen, fysiek of online, en ook naderhand kan terugkijken. Dit is in het belang van democratie. Mensen die overdag andere werkzaamheden hebben maar wel geĆÆnteresseerd zijn, zoals o.a. mensen van kleinere politieke partijen zoals wij, worden daardoor beter in staat gesteld de vergaderingen te volgen.

Praktische en financiƫle bezwaren zouden gewoon moeten worden opgelost, maar ja, dekking is natuurlijk ook inderdaad wel erg belangrijk. Dus ik zou graag ook aan de indieners willen vragen hoe zij dat zien. Het College heeft een aantal bezwaren, waaronder wat dekkingsproblemen, hoe kijken zij daarnaar? Voor wat betreft het argument van het College dat gemeenschappelijke regelingen aparte rechtspersonen zijn, denk ik dat besturen wel verantwoording dienen af te leggen aan de diverse Colleges c.q. gemeenteraden.

Misschien moeten we ze verder niet dwingen te vergaderen in raadzalen, maar wel op plekken waar gestreamd kan worden en die toegankelijk zijn voor publiek. Dus dat zou misschien nog een idee zijn om dat aan te passen in het initiatiefvoorstel, dus dat is de vraag aan D66.

Daar laat ik het nu even bij.