Eline Lauret over GREX 2020


Leiden te laag beraamde inrich­tings­kosten voor openbare ruimte tot bezui­ni­gingen op groen­voor­zie­ningen?

2 september 2020

De GREX is duidelijk, wel maken wij ons als PvdD nu zorgen over de bevinding van Adviesbureau FAKTON dat de inrichtingskosten van de openbare ruimte (te) laag zijn geraamd in relatie tot de beoogde kwaliteit. Dit kan leiden tot kostenoverschrijding of snijden in kwaliteit. In de praktijk mondt zoiets meestal uit in een lagere kwaliteit. Daarover hebben wij 2 vragen aan het College:

  1. Graag horen wij wat het College hiervan vindt?
  2. Klopt het dat dit vooral snijden in de kwantiteit en kwaliteit van groenvoorzieningen zal betekenen?

Daarnaast hebben we nog 2 andere vragen:

  1. Kan het College al iets zeggen over welke impact de uitbraak van het coronavirus heeft op de vastgoedsector en specifiek op de GREX 2020?
  2. Is het College bereid de gronduitgiften die OBW beoogt te toetsen op marktconformiteit (taxatie)?