Denk toch heel goed na voor je scheiden gaat


Raads­voorstel Stads­be­groting 2020-2023

13 november 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

Constaterende dat:

 • Er een voorstel wordt gedaan in de stadsbegroting om €0,05 per plastic+ zak te gaan rekenen;
 • Er nog veel ‘oude’ plastic+ zakken in omloop zijn;
 • De informatie op de huidige zakken moeilijk leesbaar is;

Overwegende dat:

 • De overgang naar een betaalde zak zo gebruiksvriendelijk mogelijk zou moeten gaan;
 • Hiermee wrevel over de maatregel deels kan worden weggenomen;
 • Het niet duurzaam is als de ‘oude’ plastic+ zakken bij het afval verdwijnen;
 • Het invoeren van een nieuwe zak de mogelijkheid biedt de huidige vorm tegen het licht te houden;
 • Het goed is dat we de gebruiker bewust maken van hoe het beste afval gescheiden kan worden;
 • Dat het betalen voor de plastic+ zak mogelijk bij de gebruiker meer bewustzijn creëert over de hoeveelheid plastic die er wordt gebruikt door de verpakkingsindustrie;
 • Naast het scheiden ook het verminderen van plastic afval bij de bron een doelstelling zou moeten zijn;
 • De gebruiker door de betaalde zak actief en passief kan worden betrokken bij het corrigeren van overmatig plastic verpakkingsgebruik in de (voedings)industrie;

Verzoekt het College:

 1. Het tijdens een vooraf te bepalen periode en onder nader te bepalen voorwaarden mogelijk te maken om oude plastic+ zakken kosteloos om te wisselen voor nieuwe plastic+ zakken.
 2. Een overgangsfase in te stellen, door voor de duur van een nader te bepalen periode vanaf 1 januari 2020 door de Dar nog beide typen plastic+ zakken (de oude en de nieuwe) te laten ophalen.
 3. Het tarief voor de plastic+ zakken voor tenminste vijf jaar niet te verhogen.
 4. Op het wikkel duidelijke informatie te drukken over het juiste gebruik van de plastic+ zakken en hierop in samenwerking met bijvoorbeeld Milieu Centraal of Stichting de Noordzee een oproep te plaatsen om de verpakkingsindustrie actief aan te spreken op het gebruik van plastic.
 5. De hoeveelheid gedumpt afval en zwerfafval in de gemeente Nijmegen evenals het verkeerde gebruik van afvalzakken en ondergrondse containers goed te gaan monitoren.
 6. Na een jaar de effecten van de invoering van de betaalde plastic+ zakken te evalueren en hierover te rapporteren aan de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen