Help bewoners in hun groen te blijven


Motie bij Woon­pro­gramma/kader­stelling pres­ta­tie­af­spraken

24 juni 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 24 juni 2020,

Constaterende dat:

  • Woningcorporaties regelmatig oude wijken (gedeeltelijk) slopen met het oog op renovatie of nieuwbouw;
  • Met name oude wijken veel zogenaamd ‘oud groen’ bevatten in de openbare ruimte en in de privétuinen;
  • Een groot deel van door de bewoners aangeplant groen in privétuinen bij zulke ontwikkelingen wordt gerooid ten behoeve van de nieuwbouw/ renovatie;
  • Er soms weliswaar ruimte is aangewezen waar een deel van de tuinplanten naar toe kan worden verplaatst om de bouwperiode te overleven, maar dat met name de oudere, grotere en dus duurdere planten en bomen vaak niet kunnen worden verplaatst en/of de verplaatsing niet zullen overleven;
  • Het bedrag dat de bewoners krijgen in veel gevallen, na aftrek van kosten voor verhuizing en herinrichting van hun huis, niet genoeg is voor een gelijkwaardige herbeplanting van hun tuin,

Overwegende dat:

  • ‘Oud groen’ grote waarde heeft voor de wijk en al haar bewoners, doordat het CO2 vastlegt en zo klimaatverandering tegen gaat, fijnstof afvangt, in de zomer koelte brengt en daardoor het hitte-eiland-effect tegengaat, grotere biodiversiteit herbergt dan ‘jong groen’ en doordat leven in een groene omgeving bewezen gezonder is voor lichaam en geest dan leven in een niet-groene omgeving;
  • Groen daardoor helpt geld te besparen op andere gebieden, o.a. gezondheidszorg en economie;
  • In het Klimaatakkoord afspraken zijn gemaakt jaarlijks 1% meer bomen aan te planten en het niet daarbij past dat er in Nijmegen bomen worden gekapt van bewoners die de bomen willen behouden zonder dat ze daarvoor worden gecompenseerd,

Verzoekt het College:

In de Prestatieafspraken 2021 en volgende jaren op te nemen dat woningcorporaties de bewoners voldoende moeten compenseren voor het groen dat in hun tuinen sneuvelt tijdens bouwprojecten, zodanig dat ze na de nieuwbouw/ renovatie weer een gelijkwaardige tuin kunnen aanleggen die tenminste een zelfde hoeveelheid kubieke meters groen bevat,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, CDA, 50PLUS, Gewoon Nijmegen, Voor Nijmegen.NU