Wet houden is wet handhaven, beslispunt 3


Motie bij agen­­dapunt 25 – Moun­tainbike trail door Wester­­meerwijk en leef­­gebied vliegend hert (o.v.v. PvdD en Voor­­Nij­­megen.Nu)

16 december 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

  • Het gemeenschappelijk gebruik van het bos in Westermeerwijk door (steeds meer) wandelaars, ruiters, fietsers en MTB’ers uit het hele land en zelfs het buitenland gevaarlijke situaties en (bijna-)ongelukken oplevert, evenals conflicten tussen de diverse recreanten;
  • Daardoor veel wandelaars en ruiters (die van oudsher vanuit de omgeving in het bos recreëerden en daar rust kwamen zoeken) zich niet meer prettig voelen in het bos en zij het bos uit worden gejaagd;
  • Steeds meer mountainbikers in omliggende natuurgebieden, off trail/off road en/of ’s nachts worden waargenomen, wat zorgt voor verdere aantasting van de natuur en ernstige verstoring van de dieren die in deze bossen leven met alle kans op ongelukken;
  • Er veel zwerfafval naast de trails wordt gevonden, wat voor de aanleg van de MTB-trails nauwelijks het geval was,

Overwegende dat:

  • Het college het programma ‘Groen, gezond en in beweging’ toch met name bedoeld heeft voor de eigen inwoners;
  • Het college een verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van alle recreanten in het bos, maar met name voor de inwoners van Nijmegen en in dit geval specifiek voor omwonenden van Westermeerwijk en recreanten die van oudsher van Westermeerwijk gebruik maakten;

Verzoekt het college:

  1. Ervoor te zorgen dat conflicten, incidenten en (bijna)ongelukken tussen de diverse groepen recreanten in Westermeerwijk laagdrempelig en eenvoudig kunnen worden gemeld, via bijvoorbeeld een telefoonnummer, en dit duidelijk te communiceren, bijvoorbeeld door vermelding op de infoborden behorend bij de MTB-trails.
  2. Zolang de nieuwe MTB-trails in Westermeerwijk nog open zijn, maar ook als trails gesloten en/of verwijderd zijn, streng te gaan handhaven op mountainbikers die zich buiten de toegestane paden en/of zich ’s nachts in Westermeerwijk bevinden en/of zich op andere wijze misdragen;
  3. Als dit niet werkt, Westermeerwijk alsnog (tijdelijk) te sluiten voor fietsers, totdat de rust in Westermeerwijk is weergekeerd,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, Gewoon Nijmegen, Voor Nijmegen.NU