What’s the colour of money?


Motie bij Stads­be­groting 2019-2022 (75/2018)

14 november 2018

Indiener: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)

Opstellers: Frank de Gram (Partij voor de Dieren), Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Constaterende dat:

 • De ING Bank de huisbank van de gemeente Nijmegen is,
 • De ING Bank jarenlang en structureel de wet ter voorkomen van witwassen heeft overtreden en daarvoor op 4 september 2018 ter voorkoming van strafvervolging een transactie van het Openbaar Ministerie heeft geaccepteerd voor een recordbedrag van 775 miljoen euro, (1)
 • De ING Bank in de eerlijke bankwijzer een onvoldoende scoort op de beoordelingscriteria dierenwelzijn, klimaatverandering, bonussen, transparantie, gendergelijkheid, woningbouw & vastgoed, bosbouw, financiële sector, elektriciteitsproductie, natuur, olie & gas en belastingen (2),
 • Het cijfer dat de bank scoort op het onderdeel klimaatverandering, gebaseerd op praktijkonderzoek, zelfs slechts een 2/10 is,
 • De contractduur van de gemeente Nijmegen met de ING Bank nog 8 jaar loopt,
 • Er andere banken zijn die op voornoemde gebieden een meer dan ruime voldoende scoren.

Overwegende dat:

 • Nijmegen als overheidsinstantie en European Green Capital een voorbeeldfunctie heeft,
 • De gemeente Nijmegen toonaangevende ambities heeft op het gebied van integriteit, bestrijding van ondermijning, duurzaamheid, klimaat, milieu, natuur en leefbaarheid,
 • De gemeente Nijmegen een vermogen beheert dat op enigerlei moment het miljard benadert,
 • De gemeente Nijmegen met een dergelijk bedrag invloed en verantwoordelijkheid heeft over de manier waarop dit geld wordt geïnvesteerd.
 • Dat de ING Bank met haar investeringsagenda grote schade teweeg brengt aan:
  - natuurgebieden (door bijvoorbeeld steun aan palmolie plantages) (3),
  - dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en eerlijke handel (door bijvoorbeeld bouw mega- en gigastallen, o.a. in Oekraïne) (4),
  - vertrouwen in de financiële sector (door bijvoorbeeld beloningsbeleid en witwaspraktijken) (5),
  - het klimaat (door bijvoorbeeld steun aan fossiele energie) (6),
 • Dat deze investeringen mede mogelijk gemaakt worden door (grote) klanten, waaronder de gemeente Nijmegen,
 • Dat grote klanten derhalve grote invloed (kunnen) uitoefenen op het investeringsbeleid van banken als de ING Bank.

Roept het College op:

 1. Te onderzoeken of de gemeente Nijmegen op termijn, en in ieder geval per einde van het lopende contract met de ING Bank, kan overstappen op een huisbankier zonder strafblad die excelleert op het overgrote deel van de door de Eerlijke Bankwijzer gestelde indicatoren.
 2. Gedurende de nog resterende looptijd van het contract met de ING Bank, deze bank herhaaldelijk en met klem op te roepen hun investeringsagenda te wijzigen (en investeringen in palmolie, bio-industrie en fossiele energie te staken).

(1) https://www.om.nl/@https://www.om.nl/@103953/ing-betaalt-775/

(2) https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/beleidsscores/

(3) https://www.trouw.nl/home/nederlandse-banken-financieren-misstanden-in-depalmoliesector~a3d53a01/

(4) https://www.ad.nl/nieuws/rabobank-en-ing-investeren-miljarden-in-buitenlandsemegastallen~aafd0e92/

(5) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogste-boete-ooit-voor-ing-winst-bank-ging-bovencontrole-op-witwassen~ba845cd1/

(6) https://goedkopeenergieengas.nl/ing-investeert-nog-steeds-miljarden-in-fossiele-energie/

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen