9 Wensen van PvdD voor Kanaalzone-Zuid over­ge­nomen


Kanaalzone-Zuid moet groener en duurzamer met een betere parti­ci­patie

30 maart 2021

Op 17 maart 2021 heeft de Partij voor de Dieren 26 wensen en bedenkingen ingebracht bij het Concept-Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid. Alleen de wensen en bedenkingen die gesteund worden door een meerderheid in de Raad worden opgenomen in een brief aan het College.

Van die 26 wensen en bedenkingen zijn de volgende 9 wensen door een meerderheid van de Raad gesteund en dus overgenomen in een brief aan het College:

  1. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat daar waar bestaand groen (bomen, struiken, grasgebieden, etc.) in Kanaalzone-Zuid echt niet kan worden behouden, heraanplant plaatsvindt zodanig dat het groenvolume in het gebied tenminste hetzelfde blijft en de ecologische waarde van het gebied wordt vergroot.
  2. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat in de openbare ruimte van Kanaalzone-Zuid zoveel mogelijk laan- en straatbomen worden aangeplant (in duurzame groeiplaatsen), om klimaatverandering te beperken en het hitte-eilandeffect in Kanaalzone-Zuid te verminderen.
  3. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat bij alle weg- en rioolaanleg en -vernieuwingen en bij de aanleg van kabels in Kanaalzone-Zuid zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met (toekomstige) (her)aanplant van laan- en straatbomen.
  4. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er bij nieuwbouw in Kanaalzone-Zuid wordt ingezet op natuurinclusief bouwen.
  5. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat bij nieuwe hogere bouw of hoogbouw in Kanaalzone-Zuid onderzocht wordt of verticale bossen mogelijk zijn.
  6. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er in Kanaalzone-Zuid wordt ingezet op klimaatpositief bouwen.
  7. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat het participatieproces goed en naar tevredenheid van omwonenden / inwoners /ondernemers van Kanaalzone-Zuid wordt vormgegeven.
  8. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat de raad steeds nauw betrokken wordt bij het participatieproces.
  9. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er voor bouwplannen en andere veranderingen in Kanaalzone-Zuid voldoende draagvlak moet zijn bij omwonenden en inwoners van Nijmegen.

Gerelateerd nieuws

9 Wensen van PvdD voor Stadseiland overgenomen

Op 17 maart 2021 heeft de Partij voor de Dieren 35 wensen en bedenkingen ingebracht bij het Ambitiedocument Stadseiland. Alle...

Lees verder

Kaal en verstoord Staddijk?

Geacht College, Aan de rand van Nijmegen ligt een prachtig park, genaamd Stadspark Staddijk. Veel mensen uit de wijken ero...

Lees verder