9 Wensen van PvdD voor Stad­s­eiland over­ge­nomen


30 maart 2021

Op 17 maart 2021 heeft de Partij voor de Dieren 35 wensen en bedenkingen
ingebracht bij het Ambitiedocument Stadseiland. Alleen de wensen en bedenkingen die gesteund worden door een meerderheid in de Raad worden opgenomen in een brief aan het College.

Van die 35 wensen en bedenkingen zijn de volgende 9 wensen door een meerderheid van de
Raad gesteund en dus overgenomen in een brief aan het College:

 1. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat de ecologische waarde binnen heel Stadseiland wordt vergroot, zodanig dat het de biodiversiteit in dit gebied aantoonbaar ten goede komt, o.a. door het toevoegen van diverse inheemse planten.
 2. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat langs straten, op pleinen en in perken van Stadseiland zoveel mogelijk laan- en straatbomen worden aangeplant (in duurzame groeiplaatsen en bij voorkeur zodanig dat de boomkronen van de volwassen bomen elkaar kunnen raken), om klimaatverandering te beperken en het hitte-eilandeffect in Stadseiland te verminderen.
 3. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat bij alle weg- en rioolaanleg en -vernieuwingen en bij de aanleg van kabels in Stadseiland zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met (toekomstige) (her)aanplant van laan- en straatbomen.
 4. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat alle nieuwbouw in Stadseiland natuurinclusief, circulair en duurzaam wordt gebouwd (lees: klimaatbestendig, circulair, met groendaken en/of -wanden, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, materialenpaspoorten en/of opslag van water).
 5. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat bij nieuwe hogere bouw of hoogbouw in Stadseiland onderzocht wordt of verticale bossen mogelijk zijn.
 6. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat er in Stadseiland wordt ingezet op klimaatpositief bouwen.
 7. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat in Stadseiland wordt ingezet op klimaatneutraliteit in 2030, gezien het wetenschappelijke feit dat Nederland 2 keer zo hard opwarmt als de rest van de wereld (en Europa ook harder opwarmt dan de rest van de wereld) en de concentratie van broeikasgassen nog steeds toeneemt.
 8. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat de raad nauw betrokken wordt bij het participatieproces en dat het participatietraject van Stadseiland als tweede participatieproject (net zoals de participatie bij Merleyn) door de raad wordt gevolgd.
 9. De gemeenteraad spreekt de wens uit dat we bij de spelregels voor de participatie aansluiten bij het initiatiefvoorstel ‘inwonersparticipatie’ van Marijke Synhaeve (besluitronde 8 mei 2019).
Ook hebben we nog een wens van GroenLinks mede ingediend, die ook voldoende steun kreeg:
 • De Raad spreekt de wens uit dat Veur-Lent autoluw wordt.

  Gerelateerd nieuws

  Nijmegen verbiedt biomassacentrales in de stad: ook kleine installaties taboe

  PREMIUM Energie centrale Nijmegen. © DG/Rutger Van Der Zalm ...

  Lees verder

  9 Wensen van PvdD voor Kanaalzone-Zuid overgenomen

  Op 17 maart 2021 heeft de Partij voor de Dieren 26 wensen en bedenkingen ingebracht bij het Concept-Ambitiedocument Kanaalzon...

  Lees verder