Educatie en voor­lichting


Goede zorg voor dieren begint met de juiste kennis over aanschaf, verzorging, huisvesting en het natuurlijke gedrag van dieren. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat Nijmegen zijn inwoners actief informeert.

● Nijmegen geeft duidelijke informatie over de aanschaf, omgang, verzorging en huisvesting van huisdieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, in buurthuizen en via voorlichtingsprogramma’s op scholen.

● Nijmegen geeft voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag. De stadsecoloog wordt breder ingezet, o.a. voor voorlichting aan Nijmegenaren over stadsnatuur en de dieren daarin leven.

● De gemeente informeert inwoners actief over de rol van de veehouderij in de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

● Er komt een hitteplan voor gehouden dieren met maatregelen om hittestress te voorkomen. Ook worden het vervoer en de opvang van dieren opgenomen in de rampenplannen van de gemeente.

● Het welzijn van dieren in kinderboerderijen is vaak slecht. Er wordt veel gefokt om in het voorjaar jonge dieren te hebben, waar publiek op af komt. Nijmegen stelt hoge eisen aan het welzijn van dieren op kinderboerderijen, die moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Dit keurmerk bepaalt onder andere dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, dat er niet gefokt mag worden en dat de dieren niet naar de slacht mogen worden afgevoerd.

● De gemeente ondersteunt De Bastei structureel zodat De Bastei al haar natuur- en milieueducatietaken naar behoren kan uitvoeren.

Het standpunt Educatie en voorlichting is onderdeel van: Dierenrechten en dierenwelzijn

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties