Ruim baan voor voet­gangers en fietsers


Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonder en aantrekkelijker Nijmegen, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

● De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.

● Er komen veel meer woonerven, leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een Leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om Leefstraten in te richten.

● Het centrum van Nijmegen wordt zoveel mogelijk autovrij. Uitzonderingen worden gemaakt voor o.a. bestemmingsverkeer, mensen met een beperking die afhankelijk zijn van hun auto en mensen die in het centrum wonen.

● De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.

● Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor weren we uit stadscentra en recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld middels milieuzones.

● Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.

● In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.

● In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot

30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.

● Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer vaker groen licht krijgen dan auto’s.

● Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.

● Op sommige plekken, zoals de shared space bij het Centraal Station, wordt het zo druk dat zelfs fietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.

● De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij trein- en bushaltes. Grote stallingen hebben 24-uurs bewaking, bijvoorbeeld via participatiebanen.

● In Nijmegen wordt het eenvoudig om je transportfiets veilig en droog te stallen. Er zijn ruim voldoende stallingsmogelijkheden in de bewaakte fietsenstallingen in het centrum.

Het standpunt Ruim baan voor voetgangers en fietsers is onderdeel van: Mobiliteit en bereikbaarheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer