Sjoemelen met mili­eu­normen door bouw­be­drijven


Actuele vragen

Indiendatum: 19 apr. 2023

Indiener: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

Geacht college,

Vandaag lazen wij in Trouw dat bouwbedrijven op grote schaal, al dan niet bewust, sjoemelen met milieunormen[1]. Wij quoten:

“De milieunormen voor nieuwbouw worden door bouwbedrijven en ontwerpers nauwelijks serieus genomen. De milieuberekeningen die zij moeten maken voordat de bouw begint, kloppen vaak al niet. Tijdens de bouw worden vaak onvoorziene keuzes gemaakt, waardoor de werkelijke milieueffecten nog verder afwijken van de sommen. En geen haan die ernaar kraait, want getoetst wordt er nauwelijks.”

En ook:

“Iedereen mag zulke berekeningen uitvoeren, er worden geen eisen gesteld aan de uitvoerder. De uitkomsten worden nauwelijks getoetst, ook niet bij de aanbesteding, en foute berekeningen hebben dus geen enkele consequentie. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie tussen wie wel en niet echt werk maakt van die MPG-score.”

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over deze situatie, omdat duurzaam bouwen van essentieel belang is voor een leefbare toekomst.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van voorgaande het volgende af:

 1. Wat vindt het college van dit bericht?
 2. Is het college bereid een verkennend onderzoek te doen naar:
  1. Of deze situatie in Nijmegen ook aan de orde is, en of milieunormen dus ook door bouwbedrijven (die momenteel in Nijmegen bouwen of gaan bouwen) onvoldoende serieus worden genomen?
  2. In hoeverre de ‘milieuprestatie gebouw’-berekeningen (MPG-berekeningen) bij nieuwbouwprojecten kloppen in Nijmegen?

   Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college bereid eisen te stellen aan de uitvoerder van de MPG-berekeningen? Zo nee, waarom niet?
 4. Ziet het college mogelijkheden de toetsing en handhaving op MPG-berekeningen bij aanbesteding en tijdens de bouw te intensiveren en eventueel sancties op te leggen? Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Eline Lauret
Raadslid Partij voor de Dieren Nijmegen

[1] Scherpere milieunormen voor nieuwbouw hebben weinig zin: bedrijven nemen ze niet serieus (trouw.nl)

Interessant voor jou

Geef Moestuin de Pompoen dit jaar hun eerste seizoen in Park Waaijenstein

Lees verder

Bouwen buiten richtlijnen GGD t.a.v. luchtvervuiling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer