Wind­molens op Veur-Lent?


Wind­molens horen niet thuis in natuur­ge­bieden

Indiendatum: 21 jan. 2022

Indiener: Eline Lauret


Geacht college,

Ons bereikte het bericht dat in Wooninformatiecentrum Waalsprong een maquette staat met daarop 2 windmolens ter hoogte van de Zaligerbrug. Zij zijn daarmee geplaatst midden in Natura 2000-gebied.
Dit terwijl de raad unaniem de PvdD-motie ‘Groene energie ten koste van groen is niet groen’ heeft aangenomen. Daarin werd het college onder meer verzocht in te zetten op het (blijvend) ontzien van de aanwezige natuurgebieden bij de aan te wijzen locaties voor windturbines.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen aan het college:

 1. Is het college het met ons eens dat in Natura 2000-gebied de natuur de hoogste bescherming geniet op grond van Europese regelgeving en de natuur daar dus het primaat heeft? Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college het met ons eens dat windmolens verstorend werken op de natuur en dat windmolens slachtoffers maken onder o.a. vogels? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met ons eens dat windmolens dus niet thuishoren in of aan de randen van natuurgebieden en zeker niet in een Natura-2000 gebied, zoals dit gebied op Veur-Lent? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college bevestigen dat er geen plannen zijn voor windmolens op Veur-Lent en dat de maquette in dat opzicht verkeerd is ingericht? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u het met ons eens dat de windmolens zo snel mogelijk van de desbetreffende maquette moeten worden verwijderd, zodat er niet nog meer onrust ontstaat over windmolens die daar nooit gaan komen? Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Eline Lauret
Raadslid Partij voor de Dieren Nijmegen

Indiendatum: 21 jan. 2022
Antwoorddatum: 19 apr. 2022

Geachte mevrouw Lauret,

Namens de raadsfractie Partij voor de Dieren zijn er vragen gesteld onder de noemer “Windmolens op Veur-Lent?”. Deze worden hieronder beantwoord.

 1. Is het college het met ons eens dat in Natura 2000-gebied de natuur de hoogste bescherming geniet op grond van Europese regelgeving en de natuur daar dus het primaat heeft? Zo nee, waarom niet?

  Ja.
 2. Is het college het met ons eens dat windmolens verstorend werken op de natuur en dat windmolens slachtoffers maken onder o.a. vogels? Zo nee, waarom niet?

  Ja.
 3. Is het college het met ons eens dat windmolens dus niet thuishoren in of aan de randen van natuurgebieden en zeker niet in een Natura-2000 gebied, zoals dit gebied op Veur-Lent? Zo nee, waarom niet?

  Ja.
 4. Kan het college bevestigen dat er geen plannen zijn voor windmolens op Veur-Lent en dat de maquette in dat opzicht verkeerd is ingericht? Zo nee, waarom niet?

  Ja en zoals al meteen met u gedeeld betreft dit een vergissing van de maquette bouwer. De windmolens zijn reeds op 20 januari 2022 verwijderd, meteen nadat dit ontdekt was door de medewerkers van de gemeente.
 5. Bent u het met ons eens dat de windmolens zo snel mogelijk van de desbetreffende maquette moeten worden verwijderd, zodat er niet nog meer onrust ontstaat over windmolens die daar nooit gaan komen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

  Wij verwachten uw vragen hiermee afdoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen