Eline Lauret over Brief Ombuds­functie Sociaal Domein


28 april 2021

Ook wij zijn het met de PvdA en andere partijen eens dat binnen de gemeente Nijmegen een georganiseerd sociaal vangnet mist terwijl zo’n functie zeer wenselijk is binnen het sociale domein. Daarom zullen wij de motie 'Vangnet en tegenmacht: een must have' mede indienen.