Eline Lauret over Digitaal Infor­matie beleid 2021 -2025


28 april 2021

Dank aan GroenLinks, D66 en PvdA voor het agenderen van dit digitaal informatiebeleid 2021-2025.

Veel uitgangspunten in dit beleid, vinden we erg goed: het is organisatiebreed, kaderstellend en gaat bijvoorbeeld uit van open standaarden. De PvdD wil echter nogmaals benadrukken dat het belangrijk is heldere en concrete afspraken te maken over hoe we de genoemde uitgangspunten dan uitvoeren, meten, en wanneer we eventueel bijsturen. Ook vinden we het belangrijk dat de raad periodiek op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van dit beleid, zoals bij vernieuwingen en digitaliseringstrajecten.

De PvdD is voor een onafhankelijke Digitale Ethische Commissie en de motie van GL hierover dienen wij daarom graag mede in. Zo’n commissie lijkt ons onmisbaar, nu steeds meer zaken digitaal gaan zonder menselijk tussenpersoon. Volgens ons hoeft dat niet ingewikkeld of duur te zijn, terwijl we er wel ons voordeel mee kunnen doen.

Ten slotte: in de gespreksronde gaf het College aan dat de gebruikers van de gemeentelijke website heel tevreden zijn. Het kan echter best zijn dat een deel van de Nijmegenaren de website helemaal niet gebruikt, omdat ze die onduidelijk vinden. We hebben in dat licht 2 vragen aan het College:

  1. Is het College bereid toe te geven dat er inwoners van Nijmegen zijn die als doelgroep van de website misschien helemaal niet of niet goed bereikt worden?
  2. Is het College bereid in gesprek te gaan met mensen die de website niet gebruiken, om te achterhalen waarom ze de website niet gebruiken? Volgens ons zou dit namelijk zomaar ook verbeterpunten kunnen opleveren voor de website…