Eline Lauret over Brief Ruim­te­lijke docu­menten en Parti­ci­patie


Ambi­tie­do­cu­menten moeten als kader­stellend document door de raad worden vast­ge­steld

22 december 2021

Allereerst dank aan het college dat zij hun visie hebben gegeven op hoe de Omgevingswet en participatie verder moeten worden vormgegeven. Over participatie zullen wij in januari nog verder praten, dus ik beperk me nu tot hun uitwerking van de Omgevingsvisie.

Het college heeft in haar brief aangegeven welke documenten volgens hen naar de raad moeten ter vaststelling, en wij kunnen ons daar grotendeels in vinden. Alleen niet waar het ambitiedocumenten betreft. Daarin worden beleidsmatige kaders aangegeven en wij blijven vinden dat ze daarom naar de raad moeten ter vaststelling. Eerder hebben wij een motie met die strekking aangehouden, omdat we de ideeën van het college hierover wilden afwachten. Maar nu zullen wij toch de motie indienen ‘Kaders vragen om een raadsbesluit’, samen met Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA en SP.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer