Eline Lauret over ODRN


Inbreng bij Raads­voorstel Werkplan 2020 en ziens­wijze begro­tings­wij­ziging 2020 Omge­vings­dienst Regio Nijmegen (ODRN) (23/2020)

1 april 2020

De PvdD vindt de ODRN van groot belang, omdat hun mensen mede zorgen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving, wat de Partij voor de Dieren heel belangrijk vindt. Jammer genoeg is er jaren onder begroot bij de ODRN, in opdracht van het bestuur naar wij hebben begrepen.

Daarom is de Partij voor de Dieren in grote lijnen blij met het plan wat er nu ligt voor doorontwikkeling van de ODRN. Het is hard nodig dat de ODRN zich verder ontwikkelt en we begrijpen dat daar geld voor nodig is. Wat ons betreft had er al veel eerder in de ODRN moeten worden geïnvesteerd. Wel zouden wij graag iets vaker terugkoppeling zien over de stand van zaken van de doorontwikkeling en we steunen om die reden de motie van de PvdA.

De ODRN staat voor een grote opgave: de invoering van alles wat nodig is om straks de Omgevingswet goed te kunnen uitvoeren. Wij hebben steeds grotere zorgen of dit op tijd gaat lukken, zelfs wetend dat invoering van de Omgevingswet zonet wederom is uitgesteld, en we hebben daarom de volgende vraag voor het College: kan het College ons garanderen dat met dit plan en deze investeringen de ODRN straks op tijd en voldoende is toegerust om haar taken op het gebied van de Omgevingswet naar behoren te kunnen uitvoeren?