Eline Lauret over Raads­voorstel Gewij­zigde vast­steling bestem­mingsplan Waalfront - 5 (Ulpia en Fabrica)


Commissie Waal­sprong/Waalfront

14 april 2021

De typering van dit gebied is een stedelijke stadswijk, open en bruisend, een combinatie van gevarieerde functies zoals wonen, werken, ontmoeten en verblijven, veel reuring, kortom: er valt van alles te beleven. Het wordt een spannend gebied. En ik zie ernaar uit de nieuwe omgeving daar te ontdekken. Dat is: in architectonisch en stedenbouwkundig opzicht.

Want we missen nog één woord bij die typering, helemaal aan het begin van de stukken: groen! Ook een stedelijke omgeving kan groen zijn, sterker nog: dat verhoogt de belevingswaarde en komt ondernemingen in het gebied ten goede. Kijk naar industriële gebieden die omgetoverd zijn in ongelooflijk groene gebieden die aantrekkelijk zijn voor mens en dier! Ik dacht dat ontbreekt, maar nee hoor, gelukkig las ik verder. Er zijn al flinke stappen gezet om te komen tot natuurinclusief bouwen in dit gebied. Maar we zouden de Partij voor de Dieren inderdaad niet zijn, als we de lat niet hoger zouden willen leggen. En dat komt door het volgende.

In het kader van Natuurinclusief bouwen moeten er slechts 6 punten worden behaald. Daarbij telt het Handelshavenpark als “basis groene maatregel” voor ieder project al mee voor 4 punten. Dus er blijven nog slechts maar 2 te behalen punten over. Dat is wel erg weinig. Want in totaal zijn er, als ik goed geteld heb, 44 [red: 45] punten te behalen.

En onze eerste vraag aan het College is daarom ook:

  • Waarom 2? En waarom niet meer per project bovenop die punten voor het Handelshavenpark?

Wat ons betreft mag er wat meer ambitie worden getoond op dit gebied. Ook wordt er op het moment een keuze geboden: of er komen nestkastjes of nestgelegenheden, óf er komt groen. En dan zal biodiversiteitsverlies in onze stad blijven doorgaan. Want zonder groen kunnen dieren in de stad niet wonen. Een gierzwaluw is daarop een uitzondering, maar het een kan niet zonder het ander over het algemeen. En bovendien wordt er vooral ingezet op gebouwgebonden soorten als huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. Maar er zijn veel meer dieren in de stad, die maar voor een deel van de maatregelen gaan genieten. Een deel zal daarop mee kunnen liften op die maatregelen, voor hen wordt het ook wat beter, maar voor een deel van de dieren die in de stad normaliter voorkomen zeker ook niet.

  • En waarom komen niet overal kruidendaken in plaats van de sedumdaken die nu voor een deel voorzien zijn? Dat zou een grote boost geven aan de biodiversiteit in het gebied.
  • En de Laan van Oost-indië wordt prachtig groen met veel bomen, althans als ik de plaatjes mag geloven, maar waarom niet alle straten in het gebied van bomen voorzien?

Dat ontbreekt met name in de ‘Woonstraatjes Oost' en in de 'Woonstraatjes West’, maar ook de pleinen mogen groener. Ook de boulevard mag nog veel groener en voorzien worden van veel meer bomen. Idem voor de kade en de haven. In de toekomst zal het immers steeds warmer worden in de stad, dus uiteindelijk wil iedereen straks het liefst onder bomen wandelen. In veel zuidelijke landen zie je alle pleinen, lanen en wegen vol met bomen, omdat het anders niet meer uit te houden is.

Dan, in een gedeelte van het gebied worden zeldzame planten aangetroffen, zoals groot glaskruid en hokjespeul. Ik moet heel eerlijk zeggen: "Ik moest het ook even opzoeken". Maar wij vinden het wel belangrijk dat dit soort planten behouden blijven voor de toekomst. En daarover ook een vraag aan de wethouder:

  • Is de wethouder het met ons eens dat verplaatsen van dit soort planten vaak tot mislukking leidt en dat het daarom van belang is de planten te beschermen en behouden op de plek waar ze nu staan? Is dat mogelijk?

Vervolgens op pagina 8 van bijlage 4 vinden wij een kaart over de zonebegrenzing in de Waalsprong terwijl daar ws. een kaart had moeten zijn opgenomen over de zonebegrenzing in het Waalfront. En de vraag is ook:

  • Kan daar nog een goede kaart van worden aangeleverd? Want dat zou voor ons ook nog wel wat dingen misschien verduidelijken.

Wij sluiten ons ook aan bij de oproep van collega's om goed het verleden van het gebied zichtbaar te maken. Dat komt soms nu nog wat minder uit de plannen naar voren. En we overwegen een motie in te dienen om toch nog maximaler in te zetten op vergroening met inheemse planten voor inheemse dieren.

Interessant voor jou

Eline Lauret over Raadsvoorstel Vaststelling paraplubestemmingsplan Nijmegen Dijkversterking Wolferen-Sprok

Lees verder

Michelle van Doorn over het bod van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer