Eline Lauret over Raads­voorstel Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Nijmegen Midden 2015-5 (Dobbel­mannweg 5-7)


7 april 2021

1e termijn:

Voor ons ligt een bestemmingsplanwijziging waarmee een mooi en duurzaam plan voor meer woningen kan worden gerealiseerd. We hebben er eigenlijk weinig aan toe te voegen. De quick scan en de aanvullende onderzoeken lijken goed te zijn uitgevoerd. Idem voor de stikstofberekeningen. Er wordt maar 1 kastanjeboom gekapt die blijkbaar ook is aangetast. We hebben nog wel een paar vragen aan het College, mede op basis van de inspraak die er geweest is.

 1. De eerste vraag vanuit onszelf is: wordt die boom, die nu gekapt wordt, elders gecompenseerd of op het terrein zelf? Zo ja, waar dan?
 2. Verder wilden wij graag weten of het mogelijk is om eisen op te nemen in de plannen voor minimale geluidsabsorptie aan de nieuwbouwgevel?
 3. Is het mogelijk ook om een zwembad of een speelterrein in de gezamenlijke tuin uit te sluiten en bijvoorbeeld daar een stiltetuin of een kloostertuin van te maken of het stil te houden?
 4. Is het mogelijk om wat wijzigingen in de hoogte en plaatsing van de nieuwbouw te maken zodanig dat de huidige bewoners niet de dupe worden van minder zonuren of minimaal daar last van hebben, want blijkbaar zijn zulke wijzigingen ook beter voor vleermuizen in het gebied.

Voor de rest zijn we blij met meer duurzame woningen in de stad, waarbij het bestaande, oude groen wordt behouden zoals in dit plan.

Antwoorden College:

 1. Dat weet ik niet, zal navragen of die boom gecompenseerd gaat worden (TOEZEGGING: Wethouder zegt toe dat hij de Raad nog informeert of en hoe de gehakte kastanjeboom gecompenseerd wordt).
 2. Het is niet zo dat wij in een bestemmingsplan kunnen vastleggen dat bepaalde dempende maatregelen genomen moeten worden op de gevel. Dat kan niet. Maar er moet natuurlijk een goed leefklimaat gecreƫerd worden. Dus de vraag welke garanties kunnen wij geven? Wel de garantie dat daar dus serieus werk van wordt gemaakt. Maar het wordt dus niet heel hard vastgelegd. Dat geldt ook voor het gebruik. Het zal een tuin zijn. In eerste instantie is dat een wat grotere gemeenschappelijke tuin. Mensen hebben niet allemaal een eigen tuin. Dat zie je steeds vaker in ontwikkelingen in deze stad, dus ook op deze plek.
 3. Er was vroeger een school met spelende kinderen, er komt geen school voor in de plaats. Dus in die zin, 11 woningen is natuurlijke betrekkelijk weinig. Ik weet niet wat voor typen mensen daar komen wonen. Volgens mij is dat Ć¼berhaupt nog niet bekend en moeten de woningen nog verkocht worden. Maar ja, in Nederland is het zo, en dat zou ik ook eigenlijk ook niet willen veranderen, dat kinderen mogen spelen in hun tuin. En dat vind ik eigenlijk een heel groot goed. Volgens mij is de Hazenkamp een kindvriendelijke buurt, waar heel veel gezinnen met kinderen wonen. Er wonen ook wat oudere mensen die ook wel eens in hun tuin zitten. Ik zou dat niet willen veranderen. En als je de vergelijking maakt met een speelplaats: ik denk dat een speelplaats aanzienlijk meer geluid veroorzaakt. Heel specifiek over dat geluid en die akoestiek zijn ook gesprekken en contacten geweest met omwonenden. De ontwikkelende partij heeft ook aangeboden om met een akoestisch bureau in gesprek te blijven met omwonenden. Ook over wat er nodig is en welke maatregelen er nodig zijn. Als er maatregelen nodig zijn, dan is de ontwikkelende partij bereid die maatregelen te nemen. Die ontwikkelaar heeft er alleen maar belang bij dat hier een klein buurtje komt van 11 woningen die in harmonie kan leven met de buurt. Dat is de beoogde doelstelling.
 4. Er is een bezonningsstudie gedaan. Wat is de invloed van deze bebouwing op de andere woningen? Die is zeer beperkt. Die is er. Er zijn een aantal momenten in het jaar dat er op bepaalde tijdstippen van de dag geen zon is, maar dan zijn de bomen weggedacht. Maar er staan bomen die veel hoger zijn dan de bebouwing, dus als je daar rekening mee houdt, als je dat er nog eens bij optelt, dan is de feitelijke invloed van de bebouwing op het wegnemen van zonlicht eigenlijk heel erg beperkt.

2e termijn:

 • Ik zit nog even met die hoogte van de bebouwing: en dat heeft te maken met dat er ook een vergelijking wordt getrokken met de bomen. Maar meestal is het zo dat als je naar bomen kijkt, dan zijn ze in de zomer vol in het blad, en in de winter komt daar licht tussendoor. Terwijl bij bebouwing heb je natuurlijk altijd alleen maar een donkere wand, daar komt nooit licht meer tussendoor. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat voor omwonenden een bron van zorg is. Hoe kijkt u daarnaar?

Antwoorden College:

 • Over de hoogte van het gebouw en de invloed die dat heeft op het wegnemen van dat zonlicht: er zijn momenten in het jaar dat de zon weggenomen kan worden, als er ook zon is. Er is niet 24 uur per dag zon in Nederland. Het is heel vaak ook bewolkt. Dat is wel heel relevant. Er zijn bepaalde tijdstippen, die heeft u ook allemaal kunnen lezen in de bezonningsstudie, dat er dus mogelijk schaduwwerking is van dit gebouw. Dat klopt. Daar heeft u helemaal gelijk in. In de winter kunnen de bomen inderdaad niet voor schaduwwerking zorgen. Daar heeft u in die zin helemaal gelijk in. Dat is inherent aan deze ontwikkeling.
 • Geluidsmaatregelen: de ontwikkelaar gaat in gesprek met de omwonenden aan de hand van een akoestisch bureau om te kijken wat er nodig is en als er maatregelen nodig zijn, dan is de ontwikkelende partij ook bereid die maatregelen te nemen. Dan kan dat ook geregeld worden. Het College heeft er vertrouwen in dat de partijen eruit gaan komen met dat bureau.

Raadsvoorstel wordt hamerstuk in Besluitronde 28 april 2021.

Interessant voor jou

Eline Lauret over wensen en bedenkingen bij Ambitiedocument Stadseiland 2021

Lees verder

Eline Lauret over Raadsvoorstel Vaststelling paraplubestemmingsplan Nijmegen Dijkversterking Wolferen-Sprok

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer