Eline Lauret over wensen en beden­kingen bij Ambi­tie­do­cument Stad­s­eiland 2021


2 april 2021

Geachte voorzitter,

Ons wordt gevraagd een besluit te nemen over Stadseiland en het eiland Veur-Lent. We hebben echter nog geen compleet en gedeeld beeld of dit echt keiharde noodzaak is en wat de alternatieven zijn. Feit is dat een groot deel van de Nijmegenaren een petitie heeft getekend tegen nieuwbouw op Veur-Lent. Veur-Lent is immers uitgegroeid tot een iconisch eiland, een open, groene ruimte met nog een deel van het oude dijkdorp langs de dijk, en dat midden in de stad. Hoe bijzonder is dat? Dat was jaren geleden niet te voorzien. Inzichten kunnen veranderen en mogen veranderen. Dat heet voortschrijdend inzicht. Stijf vasthouden aan de jaren geleden gemaakte plannen, geen rekening houden met voortschrijdend inzicht, is arrogantie van de macht. En dan gaat er fundamenteel iets fout.

Ja, deze raad is democratisch gekozen, maar we mogen verwachten van een raad dat ze voeling houdt met de samenleving en met veranderde inzichten. Dat mogen we ook verwachten van het College. Zeker als plannen al zolang lopen, kunnen inzichten en behoeften veranderen. Er zijn sterke signalen dat de Nijmegenaren anders zijn gaan denken over de invulling van deze bijzondere ruimte en gedeeltelijk ook over de invulling van Hoge Bongerd. Laten we dat toetsen en pas daarna een besluit nemen! Juist dat hoort bij democratie: goed geïnformeerde besluitvorming. De mogelijkheden om de plannen aan te passen zijn er.

Immers de grondopbrengsten voor 2021, 2022 en latere jaren worden in het VGP sterk onderschat, soms zelfs met 5,5%. Grondopbrengsten kunnen dus behoorlijk naar boven worden bijgesteld en hieruit kan ongetwijfeld dekking worden verkregen voor het niet-bebouwen van Veur-Lent. Laten we dat onderzoeken, voordat we onomkeerbare besluiten nemen waarvan we achteraf spijt krijgen! Focus daarbij niet alleen op bouwen in de Hoge Bongerd, maar onderzoek alle scenario’s. Het voorstel van mevrouw van Deemen om daarbij ook de TEEB Stadstool in te zetten, lijkt mij een uitstekend voorstel. Wij zullen daarover een aanvullende wens indienen.

Verder: zelfs Natura-2000 gebied in het westen van Veur-Lent en de kolk van van Wijk, een gebied dat tot het Gelders Natuurnetwerk behoort, worden door de plannen ingesloten of opgeofferd, onder meer voor een onnodig evenemententerrein. Bevers, een Rode Lijstsoort die Europese bescherming geniet, hebben hun plek op het eiland gevonden en zullen worden weggejaagd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dit is niet de eerste keer dat dit College Europese en landelijke natuurbeschermingswetten aan zijn laars lapt. Laten we dat als raad gebeuren?

De uitspraken van de wethouder de vorige keer dat er bij bouwen sprake is van vergroening in het gebied, en dat gras en kruiden braakliggend terrein zijn, zijn wat ons betreft beschamend: voorheen was het gebied groener dan in de voorgenomen bouwplannen en het gebied is nu ook groener dan in de voorgenomen bouwplannen. Het groen komt niet de stad in, nee, de stad gaat het groen in, haalt groen weg en verhoogt de druk op internationaal beschermde natuurgebieden. Dat is iets heel anders. Aanvullend: dat gras en kruiden niet worden gezien als groen door dit College, terwijl daar veel biodiversiteit in te vinden is, is ronduit treurig.

Het lijkt erop dat het College megawinsten wil boeken ten koste van het iconische Veur-Lent en ten faveure van een prestigeproject waarop Nijmegen mogelijk niet zit te wachten. De Partij voor de Dieren wil dat hoe dan ook niet. Voor alle inwoners van Nijmegen, mens en dier, moet er voldoende ruimte blijven in onze stad, op Veur-Lent én in de Hoge Bongerd. Voorliggende plannen bieden alleen maar minder ruimte, tot we onszelf als stad verstikken en afhankelijk worden van omliggende gemeenten, terwijl we hier ook een eigen groene verantwoordelijkheid hebben.