Eline Lauret over Raads­voorstel Vast­stelling para­plub­e­stem­mingsplan Nijmegen Dijk­ver­sterking Wolferen - Sprok (27/2021)


Stem­ver­klaring bij stemstuk

28 april 2021

Voorzitter, we zullen het hier kort houden: de Partij voor de Dieren is niet blij met de vernietiging van Natura 2000-gebied en de kap in het broedseizoen in dit gebied, maar aangezien een voor- of tegenstem hier niets aan dit gegeven verandert en het gebied waarop in de toekomst niet mag worden gebouwd door het aannemen van dit raadsvoorstel wordt vergroot, waardoor er meer ruimte blijft voor natuur, stemmen wij voor de vaststelling van dit paraplubestemmingsplan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer