Tim Grie­me­lijk­huijsen over Drijvende Woningen


Plannen drijvende woningen op Lentse & Ooster­houtse plas

11 oktober 2018

In tien jaar kan veel veranderen. Van geplande bouwlocatie tot recreatieoord voor bewoners. Ruim 2100 mensen uit Lent hebben hun handtekening gezet tegen de komst van de woningen. Dit is een duidelijk signaal. Ook wij zijn niet blij met de plannen voor de bouw van deze villa’s.

Vorig jaar is een waterbos aangelegd. Ondanks dat er in het wijzigingsplan staat dat de natuur hier geen waarde heeft, genieten gezinnen, kinderen en dieren van dit bos. Naast dat vogels hier broeden en vleermuizen foerageren (komen zij wel terug na de bouw?) heeft natuur een intrinsieke waarde, ook voor ons als mens. De beleving van de natuur verandert als er woningen en parkeerplaatsen herrijzen en auto’s over het RijnWaalPad rijden.

Het bestaande RijnWaalPad, waar we als stad zo trots op zijn, gaan we nu alweer omleggen naar een fietsstraat waar de auto slechts ‘te gast’ is. Echter, als er auto’s rijden is de beleving van een route totaal verschillend. Bewoners geven al aan hier problemen mee te hebben. Er rijden weliswaar ‘maar’ zes auto’s per woning per dag, maar dit aantal zal niet evenredig over de dag verdeeld zijn. Tijdens spitsuren zal de intensiteit hoger zijn en we hebben onze bedenkingen bij de veiligheid hiervan. Ook tijdens de bouw zullen er veel verkeersstromen zijn, welke de rust en veiligheid in deze gebieden verstoren.

We verzoeken het college het wijzigingsplan te heroverwegen en de plas en het waterbos te laten zoals deze nu is, zodat bewoners ervan kunnen blijven genieten.