Motie Brede groen­stroken met bomen voor geluk­kiger inwoners


Groen verkoelt en gaat geluids­overlast, lucht­ver­vuiling en zicht op overburen tegen

9 maart 2022

Agendapunt: 7.3 - Raadsvoorstel Bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 -7 (Vossenlaan 44) (152/2021)

Indiener en opsteller: Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Mede-indieners
: Charlotte Brand (PvdA), Daan Moerkerk (GroenLinks), ... (Stadspartij Nijmegen)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 9 maart 2022,

Constaterende dat:

  • Het college de raad vraagt het bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 – 7 (Vossenlaan 44) gewijzigd vast te stellen;
  • Omwonenden aangeven dat ze zorgen hebben over inkijk, uitzicht, geluidsoverlast, en toenemende luchtverontreiniging door toenemende verkeersbewegingen als gevolg van de nieuwbouw;
  • De plannen op schetsen nog erg ‘stenig’ zijn,

Overwegende dat:

  • Meer groen en hoge bomen een deel van de zorgen over inkijk, uitzicht, geluidsoverlast en luchtverontreiniging bij omwonenden kunnen wegnemen;
  • Groen tal van positieve effecten heeft op mensen;
  • Deze positieve effecten volgens onderzoekers zowel lichamelijke voordelen betreft (verlaagde hartslag, minder stressgerelateerde ziekten, minder pijnervaring, minder eetproblemen, minder slaapproblemen en een verbeterde toiletgang) als mentale voordelen (beter humeur, positiever zelfbeeld, grotere tevredenheid met het leven, minder depressie, minder eenzaamheid et cetera);
  • De (ervaren) gezondheid, het welzijn en de algehele levenskwaliteit beter zijn bij ouderen die kunnen kijken naar, en (actief) kunnen zijn in het groen[1];
  • Juist ouderen een belangrijke doelgroep zijn van de nieuwbouw voor de Waalboog;
  • Meer en hoger groen de hittestress reduceert waarvan mensen in stedelijk gebied, jong én oud, door klimaatverandering steeds vaker last hebben[2];
  • Groen daarnaast de biodiversiteit vergroot,

Verzoekt het College:

Bij de projectontwikkelaar erop aan te dringen dat er rondom het plangebied brede, verkoelende groenstroken komen waarin hoge beplanting (bomen) wordt verwerkt, zodanig dat geluidsoverlast, luchtvervuiling, direct zicht vanuit de nieuwbouw op omliggende woningen en vice versa worden beperkt en de kans op hittestress wordt verkleind,

En gaat over tot de orde van de dag.


Eline Lauret (Partij voor de Dieren)
Charlotte Brand (PvdA)
Daan Moerkerk (GroenLinks)
... (Stadspartij Nijmegen)

[1] https://www.ivn.nl/grijs-groen...

[2] https://stadszaken.nl/artikel/...


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, CDA

Tegen

GewoonNijmegen.NU