Groei­markt plant­aardige eiwitten een #Kans­voor­Nij­megen


Motie bij Econo­­mische visie 2020-2025 #Kans­­voor­Nij­­megen

27 november 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 27 november 2019,

Constaterende dat:

 • Het College de Economische visie 2020-2025 ‘#KansvoorNijmegen’ ter beoordeling aan de Raad aanbiedt en voorstelt hiermee in te stemmen;
 • Circulariteit één van de zes actielijnen is, waarbij het gaat om het verbinden van duurzaamheid en ondernemerschap;
 • De vraag naar plantaardige vleesvervangers blijft groeien [i] [ii] [iii] [iv];
 • Steeds meer spelers in de vleesverwerkende industrie, waaronder slachterij Vion, besluiten om (voor een aanzienlijk deel) over te stappen op de productie van plantaardige eiwitten [v];
 • Veel bedrijven, zoals Albert Heijn, Jumbo, Rabobank en Unilever, zich hebben aangesloten bij de Green Protein Alliance, een beweging van ondernemers die zich inzet voor een verschuiving naar een meer plantaardig voedingspatroon [vi];
 • De provincie Gelderland de plantaardige eiwittransitie opgenomen heeft als speerpunt in haar economische beleid, o.a. middels het samenwerkingsverband Green Protein Cluster [vii] [viii];.

Overwegende dat:

 • Het voeden van de groeiende wereldbevolking in combinatie met de gevolgen van klimaatverandering één van de grootste uitdagingen van onze en toekomstige generaties is;
 • De transitie naar een circulaire en duurzame economie ook vanuit economisch oogpunt urgent is en economische kansen biedt;
 • De groeiende vraag naar hoogwaardige plantaardige eiwitten ook voor Nijmeegse bedrijven, startups en anderszins professionals kansen kan bieden in innovatieve, economische en commerciële zin;

Verzoekt het College:

 1. Om (eventueel samen met het Nijmeegse economisch ecosysteem) te verkennen welke kansen de plantaardige eiwittransitie heeft voor Nijmegen en de Nijmeegse economie, op het gebied van o.a. innovatie, commercie, werkgelegenheid en ondernemerschap.
 2. Hierover voor de Zomernota 2020 de Raad te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

[i] https://www.ad.nl/koken-en-eten/de-keurslager-gaat-vegetarisch-definitief-afscheid-genomen-van-vleesdivisie~ac6c3e50/

[ii] https://www.rtlz.nl/business/artikel/4813331/vleesvervangers-vlees-prijs-concurrentie-beyond-meatsupermarkten

[iii] https://www.ad.nl/koken-en-eten/markt-groeit-explosief-volop-vleesvervangers~a370d16c/

[iv] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2283770-markt-voor-vleesvervangers-groeit-snel-dit-is-het-einde-van-het-vleestijdperk.html

[v] https://nos.nl/artikel/2308315-slachterij-gaat-op-andere-toer-alleen-nog-maar-vegaproducten-maken.html

[vi] http://greenproteinalliance.nl

[vii] https://www.agro-chemie.nl/nieuws/gelderland-wil-koploper-zijn-in-plantaardige-eiwittransitie/

[viii] https://www.evmi.nl/nieuws/oost-nederland-voorop-eiwittransitie


Status

Ingediend

Voor

Tegen