Maak bouwmarkt, tuin­centrum, tank­station en restaurant ener­gie­neu­traal en all-electric


Motie bij Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augus­tus­plein) (82/2020)

23 september 2020

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 23 september 2020,

Constaterende dat:

  • Het gebied in het concessiegebied van het warmtenet valt, dat in de Waalsprong wordt aangelegd;
  • Via het warmtenet duurzame warmte vanuit de ARN beschikbaar is;
  • De bouwmarkt en het tuincentrum, tankstation en restaurant op dit warmtenet zullen worden aangesloten;

Overwegende dat:

  • Nieuwbouw uitermate geschikt is voor all-electric;
  • De restwarmte van de ARN beter gebruikt kan worden voor de verwarming van oudbouw die niet all-electric kan worden gemaakt;
  • De EU heeft besloten de klimaatdoelstellingen aan te scherpen en het dus van groot belang is de energietransitie op een slimme en haalbare manier voor zoveel mogelijk panden te versnellen,

Verzoekt het College:

Alles te doen wat redelijkerwijs binnen de mogelijkheden ligt om te zorgen dat de geplande bouwmarkt, tuincentrum, tankstation en restaurant all-electric worden,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Stadspartij Nijmegen, GewoonNijmegen.NU

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Liever een stijve hark dan een bladblazer in het park

Lees verder

Verminder stikstofemissie in Ressen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer