Laat Bijmegen zoemen


Stads­be­groting 2019-2022

14 november 2018

Motie: Laat Bijmegen zoemen

Agendapunt: PA Besluitronde Stadsbegroting 2019-2022 (75/2018)

Indieners: Eline Lauret (Partij voor de Dieren), Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Constaterende dat:

  • Het wereldwijd slecht gaat met de bijen,
  • De helft van de 358 wilde bijensoorten in Nederland bedreigd is,
  • De grootste bedreiging waarmee de wilde bijen te kampen hebben de aantasting van hun leefgebied is (het spuiten met insecticiden, weghalen van -voedsel-bloemen en nestgelegenheid),
  • Bijen van groot belang zijn voor mens en dier vanwege de bestuiving: zo is de wilde bij verantwoordelijk voor een kwart van de opbrengst van de appels.

Overwegende dat:

  • Nijmegen meer kan doen om goede leefgebieden te creëren met voldoende voedselaanbod en nestgelegenheid voor diverse soorten bijen,
  • Een Green Capital zich structureel dient in te zetten voor (het verbeteren van) biodiversiteit, en dus ook voor bijen,
  • Er voor gemeenten een leuke en zichtbare manier is om iets te betekenen voor haar zoemende inwoners, te weten het project ‘Nederland Zoemt’.

Roept het College op / Verzoekt het College:

  1. Het nodige doen om uiterlijk in december 2021 (maar liever eerder) de erkenning Bijvriendelijke Gemeente te behalen.
  2. Over genomen en/of te nemen maatregelen te rapporteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

https://www.nu.nl/weekend/5228...
https://www.volkskrant.nl/nieu...
https://www.trouw.nl/groen/zon...
https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/bijvriendelijkbeheer/
https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GroenLinks, SP, GewoonNijmegen.NU

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Klimaat op 1. Tel uit je winst!

Lees verder

Met de fiets naar werk of school

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer