Met de fiets naar werk of school


Stads­be­groting 2019-2022

14 november 2018

Motie: Met de fiets naar werk of school

Agendapunt: PA Besluitronde Stadsbegroting 2019-2022 (75/2018)

Indiener: Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren)
Opsteller: Nik Linders (Partij voor de Dieren)


De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Constaterende dat:

 • Er binnen het programma Werk en Inkomen diverse hulpprogramma's zijn voor financiële ondersteuning bij het aanschaffen van goederen die helpen bij het bevorderen van arbeidsparticipatie, zoals de Computerregeling,
 • In de stadsbegroting wordt aangekondigd dat het College 850 extra mensen wil laten uitstromen naar werk,
 • In het coalitieakkoord diverse duurzaamheids- en klimaatdoelen zijn opgesteld, ook ten aanzien van mobiliteit en het gebruik van diverse vervoermiddelen,
 • Er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd is in een goed fietspadennetwerk in en rondom de stad,
 • Kinderen en jongvolwassenen uit armere gezinnen ook naar school gaan.

Overwegende dat:

 • Mensen een vervoermiddel nodig hebben om naar hun werk of naar school te kunnen gaan,
 • Mensen met een krappe portemonnee niet altijd het budget kunnen opbrengen om een deugdelijke fiets aan te schaffen die voldoende geschikt is voor dagelijks woon-werkverkeer,
 • Fietsen als woon-werkverkeer relatief goedkoop zijn in aanschaf, dagelijks gebruik en onderhoud,
 • Kinderen met de fiets naar school laten gaan een hoop kan schelen ten aanzien van reiskosten voor armere gezinnen (ook ten opzichte van openbaar vervoer),
 • Fietsen duurzaam, milieuvriendelijk is en bijdraagt aan de gezondheid, en derhalve past bij het programma Groen, gezond en in beweging.

Verzoekt het College:

 1. In het algemeen het gebruik van de fiets als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer en schoolgaande kinderen en jongvolwassenen te stimuleren en bemoedigen.
 2. Een Fietsprogramma te starten om burgers met lagere inkomens tegemoet te komen bij de aanschaf van een fiets voor woon-werk- of woon-schoolverkeer.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA

Tegen

D66, Stadspartij Nijmegen, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, GewoonNijmegen.NU

Lees onze andere moties

Laat Bijmegen zoemen

Lees verder

Natuurinclusief bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer