Slacht de Slacht­huis­straat


Amen­dement bij Raads­voorstel Straat­naam­geving Ulpia en Fabrica (39/2021)

14 juli 2021

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 14 juli 2021,

Constaterende dat:

 • Het college voorstelt aan een openbare ruimte van het type ‘weg’ in de buurt Fabrica in Nijmegen de straatnaam ‘Slachthuisstraat’ te geven;
 • In slachthuizen veel dierenleed heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt[1];
 • Slachthuis Hilckmann de gemeente miljoenen heeft gekost[2], en het einde van de procedure en de nog te maken kosten bij voortduring niet in zicht zijn;
 • Veel mensen, ook Nijmegenaren, moeite hebben met de naam ‘Slachthuisstraat’ (zoals o.a. blijkt uit een filmpje van RN7[3]) en sommigen zelfs niet in een straat met zo’n naam zouden willen wonen;
 • Het draagvlak voor de straatnaam ‘Slachthuisstraat’ in ieder geval afwezig is bij 343 bezwaarmakers die voor het grootste deel gekant zijn tegen de associatie met dierenleed en/of de associatie met het voormalige slachthuis Hilckmann;
 • Deze bezwaarmakers d.d. 12 juli 2021 een lijst met suggesties hebben aangedragen voor een alternatieve naam,

Overwegende dat:

 • Het een goed idee is om straten te laten verwijzen naar het industriële verleden, maar dit niet geldt voor een verwijzing naar dit slachthuis;
 • Een slachthuis in zijn algemeenheid wordt geassocieerd met het beëindigen van dierlijk leven op een bloederige wijze;
 • Een straatnaam vaak ook wordt opgevat als eerbetoon en dit volgens velen niet past bij dierenleed noch bij een organisatie die de gemeente miljoenen heeft gekost;
 • In de samenleving en het publieke debat het bewustzijn over dieren, hun welzijn en lijden groeit, en het respectvol omgaan met dieren steeds belangrijker wordt gevonden;
 • Er wellicht een paar voormalige werknemers van het slachthuis zullen bestaan die trots zijn op hun arbeidsverleden en slachthuis Hilckmann, maar dat daar ongetwijfeld ook voormalige werknemers tegenover staan die dat niet zijn en/of die leed hebben ervaren of nog ondergaan door hun voormalige werk[4][5], en bij wie de voorgenomen naamgeving daardoor op weerstand kan stuiten;
 • Er voor Fabrica andere, niet controversiële straatnamen denkbaar zijn die verwijzen naar (delen van) een industrieel verleden dat niet bij velen op weerstand stuit;
 • Er volgens het raadsvoorstel nog een volgend voorstel komt waarin aanvullende straatnamen worden opgenomen, en waarin het college voor deze openbare ruimte een andere straatnaam kan voorstellen;
 • Dat hiervoor wellicht geput kan worden uit de lijst met namen zoals naar voren gebracht door de groep van 343 bezwaarmakers, maar niet valt uit te sluiten dat het College daarvan ook gemotiveerd kan afwijken,

Besluit:

Het Raadsvoorstel Straatnaamgeving Ulpia en Fabrica als volgt aan te passen:

 1. Op pagina 1 in beslispunt 1 te verwijderen:
  Slachthuisstraat,
 2. Op pagina 2 de volgende tekst in eerste alinea van argument 1.3 te verwijderen:
  De Patriastraat, Prikklokstraat, Silostraat en Slachthuisstraat verwijzen naar het industrieel verleden rondom de plek waar nu deze straten worden aangelegd.

  En te vervangen door:
  De Patriastraat, Prikklokstraat en Silostraat verwijzen naar het industrieel verleden rondom de plek waar nu deze straten worden aangelegd.
 3. Op pagina 2 de volgende tekst in de laatste alinea van argument 1.3 te verwijderen:
  Slachthuisstraat. Het slachthuis bevond zich vlakbij de plek waarop deze straat is ingetekend op de kaart. Het is in gebruik geweest van 1900 t/m 2016.
 4. Op pagina 3 kanttekening 1.3 te schrappen:
  1.3 Hoewel de manier waarop het slachthuis in 2016 verdween niet prettig was, neemt dit niet weg dat deze locatie meer dan honderd jaar een belangrijke functie voor Nijmegen had.
 5. In tekening 565131 en het Conceptbesluit straatnaamgeving Ulpia en Fabrica ook alle verwijzingen naar en teksten over Slachthuisstraat te verwijderen.
 6. De bekendmaking van de straatnaamgeving van Ulpia et Fabrica als volgt te wijzigen:
  - Besluit onder 1: verwijderen ‘Slachthuisstraat’.
  - Verwijderen ‘Slachthuisstraat’ uit de bijbehorende Geo-informatiekaart.

En gaat over tot de orde van de dag.


[1] https://www.gelderlander.nl/home/horrorscenario-s-in-slachthuizen-varken-ging-levend-in-broeibak-met-water-van-60-graden~ac577b48/

[2] https://www.gelderlander.nl/nijmegen/hilckmann-wil-nog-niks-terugbetalen-aan-nijmegen-hoger-beroep-bij-rechter~a32ae764/

[3] https://www.rn7.nl/10145-ophef-over-slachthuisstraat

[4] https://www.ptsdjournal.com/posts/the-psychological-damage-of-slaughterhouse-work/

[5] https://www.bbc.com/news/stories-50986683


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP, VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA, GewoonNijmegen.NU

Lees onze andere moties

Elk dier telt bij aanpak van huislijk geweld

Lees verder

Dicht bebouwd eiland niet im Frage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer