Vuur­werkvrij Oudjaar rond dieren­ver­blijven en in groen


Motie bij debat over de rapportage Oud & Nieuw in Nijmegen

27 november 2019

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 27 november 2019,

Constaterende dat:

 • Het College de op 19 december 2019 aangenomen motie ‘Naar een veilige en verantwoorde jaarwisseling’ heeft uitgevoerd;
 • Het College over de uitkomsten van de uitvoering heeft gerapporteerd aan de Raad;
 • Elk jaar veel gehouden dieren en in het wild levende dieren ernstige overlast ervaren door het afsteken van vuurwerk, waarbij de harde geluiden, de lichtflitsen en de kruitdampen kunnen leiden tot angst, stress, trauma’s, geluidsfobieën (waardoor zij vrijwel continu in angst leven, bang voor élk hard geluid), letsel en zelfs de dood (door vuurwerk dat hen raakt, en ook door schrikreacties, paniek en fataal vluchtgedrag);
 • Er in Nijmegen diverse locaties zijn waar veel dieren bij elkaar leven die gevoelig zijn voor de negatieve effecten van vuurwerk, te weten het opvangcentrum van de Dierenambulance Nijmegen (DAN), kinderboerderijen, parken en natuurgebieden;
 • Diverse dierenbeschermingsorganisaties elk jaar pleiten voor een vuurwerkverbod en tenminste voor het instellen van vuurwerkvrije zones rond locaties waar veel dieren verblijven;
 • In een representatief onderzoek van de Dierenbescherming een meerderheid van de ondervraagden vindt dat er vuurwerkvrije zones moeten komen bij verblijfplaatsen van dieren;
 • Uit de Peiling jaarwisseling (d.d. 4 juni 2019) blijkt dat er onder Nijmegenaren groot draagvlak is voor vuurwerkvrije zone’s in gebieden met veel kwetsbare inwoners en in gebieden waar natuur/dieren last hebben van vuurwerk (zie figuur 25);
 • Tradities voor veel mensen waardevol zijn, maar het te ver gaat als mensen en/of dieren er onder lijden;
 • Nijmegen een goed dierenwelzijnsbeleid wil voeren;
 • Tenminste dieren in opvangcentra en in kinderboerderijen beschermd dienen te worden tegen de overlast veroorzaakt door vuurwerk;
 • Nijmeegse parken en natuurgebieden tijdens Oudjaar een vluchtheuvel zouden moeten kunnen zijn voor in het wild levende dieren;
 • Ook mensen lijden door het leed dat dieren tijdens Oudjaar ervaren;
 • Inwoners de mogelijkheid hebben om de instelling te verzoeken van een vuurwerkvrije zone in een bepaald deel van Nijmegen, hetgeen vervolgens serieus in overweging wordt genomen door de gemeente;

Overwegende dat:

 • Tradities voor veel mensen waardevol zijn, maar het te ver gaat als mensen en/of dieren er onder lijden;
 • Nijmegen een goed dierenwelzijnsbeleid wil voeren;
 • Tenminste dieren in opvangcentra en in kinderboerderijen beschermd dienen te worden tegen de overlast veroorzaakt door vuurwerk;
 • Nijmeegse parken en natuurgebieden tijdens Oudjaar een vluchtheuvel zouden moeten kunnen zijn voor in het wild levende dieren;
 • Ook mensen lijden door het leed dat dieren tijdens Oudjaar ervaren;
 • Inwoners de mogelijkheid hebben om de instelling te verzoeken van een vuurwerkvrije zone in een bepaald deel van Nijmegen, hetgeen vervolgens serieus in overweging wordt genomen door de gemeente;

Verzoekt het College:

 1. Voor Oudjaarvieringen vuurwerkvrije zones aan te wijzen rond het opvangcentrum van de Dierenambulance Nijmegen (de DAN) en kinderboerderijen, en hiermee te starten voor Oudjaar 2019;
 2. Voor Oudjaarvieringen vuurwerkvrije zones te maken van Nijmeegse parken en natuurgebieden, zoals het Goffertpark, het westelijke deel van Veur-Lent, de Ooyse Schependom, Valkhofpark, Hunnerpark, Kronenburgerpark, Park Staddijk, Park Brakkestein en Julianapark, en hiermee te starten voor Oudjaar 2019.
 3. Voor Oudjaarvieringen van begraafplaatsen vuurwerkvrije zone’s te maken, en hiermee te starten voor Oudjaar 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Michelle van Doorn & Eline Lauret (Partij voor de Dieren)

April Ranshuijsen (GroenLinks)

Hans van Hooft (SP)

Ammar Selman (PvdA)

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1475478/onderzoek-vuurwerkvrije-zone-in-buurt-dieren

https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/meerderheid-voor-vuurwerkvrije-zones-bij-dierenverblijfplaatsen

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Oud-en-Nieuw-geen-feest-voor-wilde-dieren.htm

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/voor-vogels-is-de-jaarwisseling-geen-feest

http://horizon.science.uva.nl/fireworks/index.en.html (Monitoring the reaction of birds to fireworks)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP, PvdA, 50PLUS

Tegen

VVD, Stadspartij Nijmegen, CDA, Voor Nijmegen.NU