Nijmeegs college wil best bemid­delen, maar gaat zelf niet over vossen­jacht


Partij voor de Dieren wil geen vossen­jacht in natuur­gebied naast Weezenhof

21 februari 2019
Een vos.
Een vos. © Berith Moonen

NIJMEGEN - Als een meerderheid van de gemeenteraad dat wil, dan is het Nijmeegs college van B en W bereid te bemiddelen over stoppen van de vossenjacht in natuurgebied Vogelenzang. Het stadsbestuur waarschuwt direct ook voor te hoge verwachtingen, omdat de provincie erover gaat. ‘Wij kunnen niet afdwingen dat zij stoppen met de vossenjacht.’

Bron: Frank Hermans / De Gelderlander

Aldus antwoordt het dagelijks bestuur op vragen van de Partij voor de Dieren. Raadslid Eline Lauret is boos, omdat gejaagd wordt op vossen in het natuurgebied pal naast woonwijk Weezenhof. Ze werd gealarmeerd door een artikel in deze krant waarin een bewoonster haar beklag deed. De wijkbewoonster voelde zich onveilig als wandelaar.

‘Wat ons betreft zou geen enkel levend wezen door inmenging van de mens aan haar einde moeten komen. De natuur is prima in staat zelf een balans te vinden. Daar waar de balans is verstoord, is dit meestal aan de mens te wijten’, schrijft Lauret aan het college van B en W.

Noodzakelijk kwaad

Dat stelt vraagtekens bij haar opvattingen. De jacht op vossen kan volgens het college een noodzakelijk kwaad zijn. ‘De vos heeft geen natuurlijke vijanden, waardoor het aantal makkelijk toe neemt. De vossenpopulatie is dan ook enorm toegenomen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor ons ecosysteem en draagt dan niet bij aan de biodiversiteit. Met name in de discussie over weidevogelbeheer gaat het vaak over de negatieve rol van de vos.’

Maar burgemeester en wethouders stellen daarnaast ook dat niet de gemeente, maar de provincie het bevoegde gezag is waar het de jachtuitoefening betreft. Namens de provincie beheert stichting Geldersch Landschap & Kasteelen de wildstand op de Vogelenzang met jagers. Voor de duidelijkheid zegt het stadsbestuur ook dat die alleen buiten de bebouwde kom jagen.