'Omge­vings­dienst moet stoppen met inti­mi­deren van kritische deskundige'


Nieuws­ar­tikel van Omroep Gelderland

15 april 2022

Gepubliceerd op 15-04-2022
Bron: Omroep Gelderland
Verslaggever: Rob Haverkamp


NIJMEGEN - De omgevingsdienst ODRN moet onmiddellijk stoppen met het intimideren van kritische deskundige Cor Coenrady die de overtredingen van asfaltcentrale APN onthulde. Dat zeggen verschillende Nijmeegse politieke partijen. Ze willen dat het college van burgemeester en wethouders er een einde aan maakt. "Nijmegen moet zich binnen de ODRN verzetten tegen dit soort praktijken. Wie misstanden aankaart, verdient bescherming. Geen juridische dreigementen", zegt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. "Wij zijn het eens met de SP", zegt Wendy Grutters, fractievoorzitter van de Stadspartij Nijmegen. "Wat er nu gebeurt, dat moet niet." "Coenrady heeft niet uit eigen belang gehandeld maar in het algemeen belang. Hij heeft misstanden aan de kaak gesteld", zegt Ammar Selman van de PvdA.

Strijd

De SP noemt juridische strijd tegen een deskundige die misstanden openbaart immoreel. Van Hooft: "Dit soort betrokken en kritische deskundigen moeten we juist veel beter beschermen. Wanneer er een juridische strijd tegen ze wordt gevoerd, is de drempel om misstanden aan te kaarten torenhoog. Dat is hoe dingen die niet deugen verborgen blijven. De ODRN moet achter grote vervuilers als APN aangaan in plaats van Coenrady aan te vallen. Nijmegen zou als deelnemende gemeente binnen de ODRN pal achter deze man moeten gaan staan."Vorig jaar onthulde Coenrady dat de APN veel meer uitstoot dan wettelijk is toegestaan. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), verantwoordelijk voor milieutoezicht, had eerder geweigerd de documenten met omwonenden te delen. De onthullingen van de deskundige leidden tot Kamervragen, fel debat in de gemeenteraad en een staatsecretaris die de regels voor asfaltcentrales aanscherpte.

Vernietigen... of niet

Inmiddels eist de ODRN per brief dat Coenrady zijn schaduwdossier van 865 documenten onmiddellijk vernietigt. Gebeurt dat niet, dan dreigt de ODRN de milieudeskundige voor de rechter te slepen. De brief is ondertekend door gedeputeerde Jan van der Meer, die ook voorzitter van het dagelijks bestuur is van de ODRN. De ODRN voelt zich bestolen door de milieudeskundige, die 865 documenten in zijn bezit heeft die hij volgens die omgevingsdienst helemaal niet mag hebben. Volgens een brief van de ODRN aan Coenrady heeft hij zijn geheimhoudingsplicht geschonden. Daar werd hij door de provincie Gelderland al eerder van beschuldigd. In de brief wordt hij nu bovendien aansprakelijk gesteld voor alle schade die de ODRN lijdt als gevolg van zijn handelen. Zie ook: Provinciebestuurder dwingt milieudeskundige documenten te vernietigen

Coenrady zelf is voorlopig niet van plan om zijn schaduwdossier te vernietigen. Pas als alle stukken openbaar gemaakt zijn, ziet hij geen reden meer om het te bewaren. Wethouder Jan Wijnia van de gemeente Nijmegen heeft die openbaarmaking toegezegd aan omwonenden van TPN-West. Die maken zich ernstig zorgen dat hun gezondheid flink te lijden heeft onder de vervuilende bedrijven in hun leefomgeving. Ze worden onder meer blootgesteld aan ZZS, dat zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen verzameld op een lijst van het RIVM.

Schijn tegen

Eline Lauret van de Partij voor de Dieren noemt het onbegrijpelijk dat Coenrady wordt opgedragen alle documenten die hij in zijn bezit heeft te vernietigen. "Terwijl is toegezegd dat het dossier openbaar wordt. Daardoor lijkt het erop dat betrokken bestuursorganen niet alle documenten willen openbaren, ondanks eerdere toezeggingen van het Nijmeegse college aan inwoners van Nijmegen-West. In ieder geval hebben ze nu de schijn tegen." "Je kan de hele angel uit dit conflict halen door gewoon die stukken openbaar te maken", zegt Niek Kraut van de VVD. "Tot nu toe draait die fabriek (APN, red.) nog steeds. En ik woon in West en ik ruik het ook nog steeds. En dat vind ik onder de streep het allerergst. Hartstikke belangrijk om de stukken boven tafel te hebben, heel erg goed dat we een klokkenluider hebben die ons op dit spoor heeft gezet, dus alle lof voor de heer Coenrady. Maar het is nog veel erger dat er nog geen reet gebeurd is. Stop met dit gebakkelei en bescherm de bewoners van West."

Stinkt

Roel van Tiel, die het woord voert namens wijkraden in Nijmegen-West en Weurt, heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. "Er is al toegezegd dat we de stukken krijgen. Ik kan geen andere reden bedenken waarom nu de originelen vernietigd zouden moeten worden, dan de reden dat men de vrijheid wil hebben wat meer weg te lakken dan absoluut nodig." "Daarnaast, wellicht hebben wij nog antwoorden of verduidelijkingen nodig op de conclusies die zijn getrokken omtrent APN, dan is het van belang dat deze ook gegeven kunnen worden door Coenrady. Zeer kwalijke zaak, wij staan als wijkraden dan ook vierkant achter de heer Coenrady. Aan de ODRN willen wij meegeven dat milieu informatie gewoon openbaar hoort te zijn. Dit zaakje stinkt letterlijk van alle kanten."

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Nijmegen organiseert: The Hidden Life of Trees

Partij voor de Dieren Nijmegen organiseert op dinsdag 15 maart een vertoning van de documentaire The Hidden Life of Trees in ...

Lees verder

Partij voor de Dieren organiseert lezing 'Huisdieren achter de voordeur: liefde of leed?'

Partij voor de Dieren Nijmegen organiseert op dinsdag 14 juni een programma over het houden van huisdieren. Dat doen we met e...

Lees verder