Wethouder: 'Vere­niging woon­functie en bedrij­vigheid Oost­ka­naaldijk wellicht mogelijk'


PvdD: 'Bescherming mensen en natuur belang­rijker dan de belangen van bedrijven'

4 september 2019

NIJMEGEN, 4 september 2019 – Een vereniging van woonfunctie en bedrijvigheid aan de Oostkanaaldijk in Nijmegen zou tot op zekere hoogte mogelijk kunnen zijn, denkt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). Hij zei dit woensdag tijdens de politieke avond op het stadhuis.

Wellicht vormen eventuele uitbreidingsplannen van bedrijven op bedrijventerrein TPN-West ook geen probleem als het zo ver komt dat de woonboten aan de Oostkanaaldijk alsnog mogen blijven.

Raad van State

Sinds er eerder dit jaar jurisprudentie ontstond bij een vergelijkbare zaak in Maastricht, bestaat de mogelijkheid alsnog dat de woonbootbewoners het recht krijgen om aan de Oostkanaaldijk te blijven wonen. Eén van de argumenten waarom dit niet mogelijk zou zijn, is de onverenigbaarheid met het naastgelegen industrieterrein. Bedrijven daar vrezen een langer verblijf van de woonboten, omdat zij dat als een probleem zien voor eventuele toekomstige uitbreidingsplannen. De zaak ligt nu – opnieuw – bij de Raad van State.

Zwaardere milieucategorie

Wethouder Vergunst heeft daarover geen toezeggingen gedaan aan de bedrijven van TPN-West. ‘Ik heb niet gezegd dat mijn uitgangspunt is dat de woonboten sowieso moeten verdwijnen. Ik denk dat we met wat mitsen en maren we best tot op een bepaald punt tot een vereniging van de functies kunnen komen. Als bedrijven willen gaan uitbreiden wordt dit ingewikkelder. Wij vinden dat het belangrijk is dat er ook in deze stad ruimte is voor bedrijven in een zwaardere milieucategorie. Maar geldt dit ook per se voor de bedrijven die dichtbij de woonboten gelegen zijn? Daarover zijn we nu in gesprek met die bedrijven. Die moeten overigens ook bij een eventuele uitbreiding rekening houden met elkaar. Ook zo kunnen er nog beperkingen ontstaan.’

Afwijken van belangen bedrijven

Partij voor de Dieren-raadslid Eline Lauret acht de belangen van deze bedrijven lager dan die van de omgeving. ‘Wij willen dat in de eerste plaats hier mensen en de natuur beschermd worden. Daarom vinden wij ook niet dat er nooit van belangen van bedrijven afgeweken moet kunnen worden.’ Nick de Graaf (VVD) vindt het jammer dat Lauret bedrijvigheid wil kunnen tegenhouden. ‘We zijn niet van mening dat we stelselmatig zware industrie moeten weren, al was het alleen maar omdat zelfs de meest duurzame bierbrouwerij al een vergunning voor de zwaarste milieucategorie nodig heeft.’

Bron: RN7