Bamboe voor verkeers­borden en geluids­schermen


Art. 39 vragen over meer duurzame en CO2-neutrale verkeers­borden en geluids­schermen

Indiendatum: apr. 2019

Indiener: Eline Lauret
Opstellers: Tim Griemelijkhuijsen en Eline Lauret


Geacht college,

Momenteel zijn er twee interessante ontwikkelingen gaande, waarover wij erg enthousiast zijn en die wij ook graag zouden zien in Nijmegen, een stad die de titel 'Green Capital' heeft gedragen:

 1. Bamboe kan gebruikt worden als materiaal voor verkeersborden, en evt. plaatsnaam- en straatnaamborden.
 2. Levend bamboe kan worden gebruikt als geluidsscherm.

Bamboe verkeersborden

Steeds meer gemeenten vervangen bestaande aluminium verkeersborden door een exemplaar van bamboe. Na de primeur in Bloemendaal volgden plaatsen zoals Amstelveen, Dordrecht, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. In deze gemeenten zijn het afgelopen jaar al honderden verkeersborden vervangen door een bamboe exemplaar.

Een bamboe verkeersbord biedt meerdere voordelen ten opzichte van een traditioneel aluminium verkeersbord.

Allereerst is een bamboe verkeersbord CO2-neutraal2. Waar bamboe 400 kilogram CO2 per kubieke meter absorbeert, wordt er bij de productie van aluminium ruim 33.000 kilogram CO2 per kubieke meter uitgestoten. Bamboe neemt tijdens de groeiperiode CO2 op. Als bamboe daarnaast duurzaam wordt geteeld (d.w.z. slechts een gedeelte van de stammen oogsten en de rest laten staan), zorgt dit ervoor dat het produceren van een verkeersbord CO2-neutraal wordt.

Een verkeersbord van bamboe is robuuster, waardoor het langer meegaat dan een aluminium bord (de fabrikant geeft 20 jaar garantie, maar zegt dat bamboe borden het in theorie 25 jaar uit kunnen houden tegenover 12 jaar van een aluminium bord) . Bamboe borden buigen en scheuren niet, er komen minder snel krassen op en ze kunnen goed tegen zowel hitte als kou. De bamboe borden zijn aan het einde van hun levensloop bovendien volledig recyclebaar en kunnen bijvoorbeeld tot spaanplaat worden verwerkt.

Het vervangen van verkeersborden zorgt ervoor dat de verduurzaming vanuit de gemeente direct zichtbaar is op straat. Weliswaar zijn de borden momenteel nog wat duurder in aanschaf, doordat het product relatief nieuw is en de productie nog laag ligt. Echter steeds meer gemeenten en provincies nemen de borden af, waardoor de prijzen zullen dalen. In combinatie met de langere levensduur zijn bamboe borden daardoor ook in financiële zin een duurzame oplossing.

Bamboe geluidsscherm

De tweede ontwikkeling gaat over het gebruik van levend bamboe als geluidsscherm. In Noord-Holland loopt op dit moment een pilot4 naar aanleiding van een motie van de Statenfractie van Partij voor de Dieren. 5 Een geluidsscherm van bamboe vermindert sterk de geluidshinder van wegen, past beter in het landschap en kan rekenen op meer draagvlak bij omwonenden. De natuurlijke schermen nemen naast geluid ook CO2 op. Sommige vogels zoals de mus, een Rode Lijst-soort, zoeken graag hun roestplaats in bamboe. De aanschaf/aanplanting van bamboe is goedkoop en bamboe ontwikkelt zichzelf over de jaren heen.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van genoemde 2 ontwikkelingen het volgende af:

 1. Is het College met ons van mening, dat verkeersborden van duurzaam geteelde bamboe
  meerdere voordelen bieden boven de traditionele metalen verkeersborden, en daarmee een duurzaam en wenselijk alternatief zijn?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Is het College bereid een pilot te starten waarin aluminium verkeersborden die aan vervanging toe zijn worden vervangen door verkeersborden van duurzaam geteelde bamboe?
 3. Is het College bereid bij het eventueel succesvol voltooien van die pilot voortaan duurzaam geteelde bamboe te gebruiken voor verkeersborden, straatnaam- en plaatsnaamborden op het moment dat de metalen borden aan vervanging toe zijn?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Is het College bekend met de pilot van bamboe geluidsschermen?
 5. Wat vindt het College van het idee om levend bamboe te gebruiken als geluidsscherm?
 6. Is het College bereid acte te nemen van de bevindingen van de pilot met bamboe als geluidsscherm?
  Zo ja, is het College bereid bij een positieve eindevaluatie geluidsschermen van levend bamboe in te zetten op plekken waar wet- en regelgeving geluidswerende maatregelen van de gemeente vereisen, indien dit qua benodigde oppervlakte mogelijk is?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 2 jul. 2019

Geachte mevrouw Lauret,

Wij hebben uw raadsvragen met als onderwerp Bamboe voor verkeersborden en geluidsschermen ontvangen. Hieronder vindt u onze antwoorden op uw vragen.

Vraag 1:

Is het College met ons van mening, dat verkeersborden van duurzaam geteelde bamboe meerdere voordelen bieden boven de traditionele metalen verkeersborden, en daarmee een duurzaam en wenselijk alternatief zijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn bekend met de voordelen van bamboeborden (circulair en minder CO2 uitstoot bij de productie), maar ook met de nadelen ervan (meer dan 100% duurder, zwaarder en het is nog onduidelijk hoe lang ze meegaan en of ze voldoende vandalismebestendig zijn). Daarnaast is er nog maar één aanbieder in Nederland waardoor er geen objectieve beoordeling van de kwaliteit en levensduur is te geven. Ook komt het Bamboe helemaal uit Azië, wat in het transport veel CO2 uitstoot betekent en dus niet duurzaam is. Aluminiumborden zijn tegenwoordig ook vrijwel circulair (90%) en veel lichter te hanteren (arbowetgeving). Aluminium borden gaan zeer lang mee, zijn vandalismebestendiger en tenslotte zijn ze veel goedkoper. Wij vinden daarom bamboeborden nog geen duurzaam alternatief.

Vraag 2:

Is het College bereid een pilot te starten waarin aluminium verkeersborden die aan vervanging toe zijn worden vervangen door verkeersborden van duurzaam geteelde bamboe? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn niet bereid om een pilot te starten vanwege bovengenoemde bezwaren. We willen de ontwikkelingen in Nederland daarvan eerst afwachten.

Vraag 3:

Is het College bereid bij het eventueel succesvol voltooien van die pilot voortaan duurzaam geteelde bamboe te gebruiken voor verkeersborden, straatnaam- en plaatsnaamborden op het moment dat de metalen borden aan vervanging toe zijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn niet bereid om een pilot te starten vanwege bovengenoemde bezwaren. We willen de ontwikkelingen in Nederland daarvan eerst afwachten.

Vraag 4:

Is het College bekend met de pilot van bamboe geluidsschermen?

Ja, wij zijn bekend met het feit dat er een pilot is, maar kennen niet de resultaten.

Vraag 5:

Wat vindt het College van het idee om levend bamboe te gebruiken als geluidsscherm?

Wij zijn geen voorstander van het gebruik van levend bamboe als geluidsscherm. Bamboe is niet inheems en we hebben al veel problemen met invasieve exoten, zoals Japanse Duizendknoop. Want ook veel bamboesoorten zijn woekerende soorten, die in veel tuinen problemen geven. Daarnaast weten we niet hoe bamboe zich door het jaar heen toont. Levende planten sterven ook af en blijven er dan genoeg andere planten in het scherm over om te zorgen dat de functie (geluid weren) overeind blijft. Of een levend geluidsscherm veel ecologische waarde heeft zetten wij ook onze bedenking bij. Maar de pilot zal dit uitwijzen.

Vraag 6:

Is het College bereid acte te nemen van de bevindingen van de pilot met bamboe als geluidsscherm? Zo ja, is het College bereid bij een positieve eindevaluatie geluidsschermen van levend bamboe in te zetten op plekken waar wet- en regelgeving geluidswerende maatregelen van de gemeente vereisen, indien dit qua benodigde oppervlakte mogelijk is?

Ja, wij zijn bereid om de pilot (buiten Nijmegen) te volgen en indien daar positieve resultaten uitkomen zijn we ook bereid om te onderzoeken of het toepassen van dit soort levende geluidsschermen in Nijmegen aanvaardbaar en mogelijk is. De meeste geluidsschermen in Nijmegen worden door Prorail geplaatst en wij nemen als gemeente weinig tot geen geluidswerende maatregelen in de vorm van geluidsschermen. Op dit moment worden in het project “West wil een Groene Buffer” al geluidswerende maatregelen genomen, die ook de biodiversiteit ten goede komen.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen