Blad­blazers in Nijmegen


Indiendatum: dec. 2019

Indiener: Michelle van Doorn
Opstellers: Tim Griemelijkhuijsen, Michelle van Doorn en Eline Lauret


Geacht College,

Het is weer volop herfst in Nijmegen en bij het vallen van het blad wordt de bladblaasmachine weer van stal gehaald om bladafval van de bomen weg te blazen of om op te zuigen.

De NOS bracht vorige week een artikel naar buiten over de impact die bladblazers hebben op het milieu. Dit is zodanig groot dat het Duitse ministerie van milieu het advies gaf aan alle Duitse gemeenten om particulier gebruik te ontmoedigen.

Veel bladblazers hebben een benzinemotor die bij de werkzaamheden zorgt voor zeer veel uitstoot en luchtverontreiniging. Een bladblazer met benzinemotor stoot veel NOx (stikstofoxiden) en CO2. De impact van een bladblazer met benzinemotor is gelijk aan die van een tweetakt- of een viertaktmotor. Bladblazers veroorzaken bovendien lawaai en bereiken bij de werkzaamheden een geluidsniveau van 90 tot 120 decibel.

Er is een alternatief voor de bladblazer met benzinemotor om deze vervuiling tegen te gaan: de elektrische bladblazer. Echter ook elektrisch bladblazen zorgt nog steeds voor een probleem: De werkzaamheden zijn nadelig voor kleine dieren zoals spinnen, regenwormen en insecten. Deze dieren leven veelal in de opgehoopte bladeren en worden bij de bladblaaswerkzaamheden vaak gedood. Vogels die voor hun voedsel afhankelijk zijn van insecten, hebben indirect door veelvuldige verwijdering van bladeren een kleinere kans dit toch al voedselarme jaargetij te overleven. Andere dieren overwinteren onder de bladeren, zoals egels. Door het blazen van de bladeren wordt hun winterslaap verstoord.

Mede hierdoor is het Duitse ministerie van milieu tot het advies gekomen om particulier gebruik te ontmoedigen en gemeentelijk gebruik alleen op noodzakelijke plekken goed te keuren. Ook de Vlaamse overheid eist van gemeenten gebruik te verbieden .

Op sommige plekken zal het verwijderen van blad noodzakelijk zijn om veiligheid te garanderen. Op andere plekken zorgt een bladerdek voor essentiële voedingsstoffen voor dieren en voor de bodem en voor bescherming tegen vorst in de winter.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

 1. a. Is het college bekend met de ecologische gevolgen van het gebruik van bladblazers?

b. Is het college bekend met de uitstoot van bladblazers met benzinemotor?

c. Is het College bekend met het feit dat in Nederland zo’n 4 miljoen mensen last hebben van geluidshinder en dat lawaai na luchtverontreiniging het grootste milieugezondheidsprobleem is?

 1. a. Worden er in de gemeente Nijmegen door de DAR bladblazers met benzinemotoren of met
  emissievrije motoren voor de bladblaaswerkzaamheden gebruikt?
  b. Op welke andere wijze(n) worden bladeren verwijderd?
 2. Wat is het huidige beleid rondom bladblazen in de gemeente?
 3. a. Wat gebeurt er met de bladeren die met behulp van bladblazers worden verwijderd?
  b. Wat gebeurt er met de bladeren die door bewoners worden verzameld in de daarvoor door de
  gemeente geplaatste bladkorven?
 4. Is het college met ons van mening dat bladblaaswerkzaamheden niet ten nadele mogen gaan van kleine dieren, zoals insecten, vogels en kleine zoogdieren? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college van mening dat bladblaaswerkzaamheden geen belasting mogen zijn op de luchtkwaliteit? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het College van mening dat bladblaaswerkzaamheden geen lawaaioverlast zouden mogen opleveren? Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college bereid het gebruik van benzinebladblazers voor particulieren te ontmoedigen en de mogelijkheid te onderzoeken om dit te verbieden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid om alleen op strikt noodzakelijke plekken in de gemeente te laten blazen en dit alleen te doen met emissievrije en geluidsarme blazers om de impact op het milieu zo klein mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.