Feest­vreugde NEC: hand­having vuur­werk­verbod en coron­a­maat­re­gelen weg ermee?


Art. 39 Vragen aan het college van burge­meester en wethouders

Indiendatum: 25 mei 2021

Zondagavond heeft NEC de play-offs gewonnen en daarmee promoveren zij naar de eredivisie. Heel erg mooi voor NEC natuurlijk, en wij feliciteren NEC en alle supporters van harte met de overwinning en de promotie!

Feestvreugde is mooi en logisch, maar de feestvreugde ging helaas gepaard met veel vuurwerk en zelfs vuurwerkbommen gedurende de hele middag en avond middenin het broedseizoen. Naar verwachting zijn hierdoor veel dieren en broedsels van vogels in het Goffertpark verstoord.

Daarnaast verzamelden zich zondagavond naar schatting 8.000 supporters bij het stadion om de club te verwelkomen, waarbij de coronaregels massaal genegeerd werden en geen afstand werd gehouden. Dit leverde een gezondheidsrisico op voor alle feestvierders en hun naasten. Immers het coronavirus is weliswaar onzichtbaar, maar helaas nog steeds aanwezig.

In de krant lazen wij dat zowel de handhaving van de openbare orde als de veiligheid van hulpdiensten afgelopen zondag prioriteit hadden[1], maar dus niet het handhaven op het vuurwerkverbod of de coronamaatregelen. Burgemeester Bruls gaf aan dat “een noodbevel ervoor is als je indicaties hebt dat het mis kan lopen.”[2] Volgens de Partij voor de Dieren was het duidelijk dat het mis kon lopen: zou NEC de belangrijke play-off van zondagavond hebben verloren, dan konden rellen worden verwacht. Echter bij promotie naar de eredivisie zou er juist grote feestvreugde bij een grote massa mensen ontstaan die zich dan naar verwachting niet meer aan de coronamaatregelen houden. En bij zowel verlies als winst houden supporters zich tegenwoordig blijkbaar niet meer aan het vuurwerkverbod, zie hiertoe ook de tekst in de printscreen onder de vragen. Afgelopen week was het al raak rondom de wedstrijd tegen Roda JC: ook toen werd er veel vuurwerk afgestoken en handhavers werden zelfs met vuurwerk (en stenen) bekogeld, ondanks het noodbevel dat door burgemeester Bruls was afgekondigd.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Wat vindt het college van het feit dat de afgelopen tijd rond wedstrijden van NEC bijna continu vuurwerk wordt afgestoken door supporters?
 2. Waarom lijkt er rond voetbalwedstrijden niet te worden gehandhaafd op het vuurwerkverbod?
 3. Waarom is er zondagavond niet gehandhaafd op de coronamaatregelen?
 4. Heeft de (al dan niet terechte) kritiek op de harde confrontatie tussen politie en supporters van afgelopen donderdag ertoe geleid dat er zondag niet werd ingegrepen uit angst voor escalatie en weer zo’n harde confrontatie?
 5. Waren ‘ruimte geven’ en niet handhaven nu echt de enige manier om escalatie te voorkomen?
  Zo nee, wat had er dan nog meer/anders gekund en wat was daarvoor nodig geweest?
 6. Is het college het met ons eens dat de grote massa mensen en het zich niet houden aan zowel het vuurwerkverbod als de coronamaatregelen voor zondagavond voorspeld konden worden?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, waarom werden de handhavingsmaatregelen inzake het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen evenals de inzet van handhavers niet hierop afgestemd?
 7. Waarom was er geen noodbevel afgekondigd?
 8. Is het college het met ons eens dat de aanwezigheid van vuurwerk tegenwoordig sowieso steeds grotere risico’s oplevert voor handhavers bij o.a. voetbalwedstrijden?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat gaat het college doen om de handhavers tegen vuurwerk en andere projectielen te beschermen?
 9. Welke afspraken zijn over het voorkomen van vuurwerk (behalve het fouilleren bij binnenkomst in het stadion) en over het naleven van de coronamaatregelen gemaakt met NEC zelf?
 10. Vindt het college dat NEC de eigen rol en verantwoordelijkheid hierin goed heeft opgepakt?
  Zo nee:
  1. Wat moet er veranderen bij NEC?
  2. Zal dit met hen worden besproken? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke gevolgen heeft dit voor eventuele gesprekken met Marcel Boekhoorn over de toekomst van NEC, die zegt hulp nodig te hebben van de gemeente en de Belastingdienst, omdat de club technisch failliet zou zijn[3]?
 11. Worden er bij voetbalwedstrijden nog paarden en honden ingezet om de orde te bewaren?
  Zo ja:
  1. Hoeveel paarden en honden zijn er donderdag- respectievelijk zondagavond ingezet?
  2. Zijn er bij de confrontatie afgelopen donderdag respectievelijk de afgelopen 3 jaren dieren gewond geraakt door handelingen en/of vuurwerk van voetbalsupporters? Zo ja, kunnen wij daar een overzicht van krijgen?
  3. Is het college het met ons eens dat deze dieren net als de handhavers ook gevaar lopen door stenen en vuurwerk (verwonding, doofheid, angst of erger), terwijl ze daar niet zelf voor hebben gekozen?
   Zo nee, waarom niet?
   Zo ja, wat is het college bereid te doen om deze dieren beschermd te krijgen tegen verwondingen en trauma’s ten gevolge van hun inzet bij voetbalwedstrijden en andere evenementen in Nijmegen ?
 12. Volgens de politie konden handhavers het afsteken van vuurwerk niet voorkomen, omdat zij niet preventief mochten fouilleren. Hoe kijkt het college naar preventief fouilleren rondom voetbalwedstrijden om vuurwerk, andere projectielen en wapens in en buiten het stadion te voorkomen?
 13. Zijn er tijdens de wedstrijden op donderdag- en zondagavond boetes of andere straffen uitgedeeld voor het afsteken van vuurwerk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel?


[1] https://www.gelderlander.nl/nijmegen/promotiefeest-nec-trekt-8-000-fans-bruls-we-hebben-ze-ruimte-gegeven-om-escalatie-te-voorkomen~a0bef231/

[2] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6967640/Promotiekoorts-in-Nijmegen-zeven-vragen-aan-burgemeester-Bruls

[3] https://www.gelderlander.nl/nec/necs-suikeroom-marcel-boekhoorn-jubelt-na-promotie-maar-zegt-ook-de-club-is-technisch-failliet~a1e04741/

Indiendatum: 25 mei 2021
Antwoorddatum: 22 jun. 2021

U heeft ons namens de raadsfractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld inzake de handhaving van het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen bij de promotie van NEC op zondag 23 mei. Onderstaand onze antwoorden op de door u gestelde vragen.

 1. Wat vindt het College van het feit dat de afgelopen tijd rond wedstrijden van NEC bijna continu vuurwerk wordt afgestoken door supporters?

  Het gebruik van vuurwerk is niet toegestaan. Wij keuren dat dan ook af.
 2. Waarom lijkt er rond voetbalwedstrijden niet te worden gehandhaafd op het vuurwerkverbod?

  Als supporters buiten het stadion vuurwerk afsteken, treedt de politie op. Helaas kunnen we hiermee niet altijd het afsteken van vuurwerk voorkomen. Daarnaast gold bij de thuiswedstrijd tegen Roda JC en het juichmoment op zondag 23 mei de volgende handhavingsprioriteit: (1) openbare orde en veiligheid van hulpverleners; (2) vuurwerk; (3) corona.
 3. Waarom is er zondagavond niet gehandhaafd op de coronamaatregelen?

  De burgemeester heeft met politie, Openbaar Ministerie en de clubleiding op vrijdag 21 mei afgesproken om een juichmoment toe te staan bij aankomst van de spelers in Nijmegen na de wedstrijd tegen NAC in Breda.
  De inschatting was dat een viering van de promotie niet tegen te houden viel, tenzij gekozen zou worden voor grootschalig optreden met alle gevolgen van dien. Ook hier gold de prioriteitsstelling zoals reeds uitgelegd bij ons antwoord op vraag 2.
 4. Heeft de (al dan niet terechte) kritiek op de harde confrontatie tussen politie en supporters van afgelopen donderdag ertoe geleid dat er zondag niet werd ingegrepen uit angst voor escalatie en weer zo’n harde confrontatie?

  Nee. Op donderdag ging het om de regulering van een nacompetitieduel waarbij een klein deel van publiek na afloop van de wedstrijd de confrontatie opzocht. Op zondag ging het om het in goede banen leiden van de euforie na de promotie.
 5. Waren ‘ruimte geven’ en niet handhaven nu echt de enige manier om escalatie te voorkomen? Zo nee, wat had er dan nog meer/anders gekund en wat was daarvoor nodig geweest?

  De burgemeester heeft gehandeld op advies van politie en in afstemming met het Openbaar Ministerie. Er waren geen alternatieven. De politie heeft conform de gemaakte afspraken opgetreden.
 6. Is het College het met ons eens dat de grote massa mensen en het zich niet houden aan zowel het vuurwerkverbod als de coronamaatregelen voor zondagavond voorspeld konden worden?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, waarom werden de handhavingsmaatregelen inzake het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen evenals de inzet van handhavers niet hierop afgestemd?

  Ook buiten het betaald voetbal doen zich situaties voor, waarin mensen elkaar in strijd met de coronaregels opzoeken. Denk aan de situatie in de parken tijdens zonnige dagen. Veel is voorspelbaar, maar niet alles is in alle opzichten ook altijd beheersbaar.
  Proportioneel optreden is dan nodig om escalatie en erger te voorkomen.
 7. Waarom was er geen noodbevel afgekondigd?

  Er was besloten om een juichmoment toe te staan en hierover waren ook afspraken gemaakt met de clubleiding.
 8. Is het College het met ons eens dat de aanwezigheid van vuurwerk tegenwoordig sowieso steeds grotere risico’s oplevert voor handhavers bij o.a. voetbalwedstrijden?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat gaat het College doen om de handhavers tegen vuurwerk en andere projectielen te beschermen?

  Het gebruik van vuurwerk in en rondom een voetbalstadion is niet toegestaan. Het levert inderdaad onnodige risico’s op.
 9. Welke afspraken zijn over het voorkomen van vuurwerk (behalve het fouilleren bij binnenkomst in het stadion) en over het naleven van de coronamaatregelen gemaakt met NEC zelf?

  Er is een protocol dat de club verplicht om vuurwerk in het stadion te weren. De beperking hierbij is dat in coronatijd slechts zeer beperkt gefouilleerd mag worden. Verder is NEC ook zelf verantwoordelijk voor de naleving van de coronaregels in het stadion.
 10. Vindt het College dat NEC de eigen rol en verantwoordelijkheid hierin goed heeft opgepakt? Zo nee:
  a. Wat moet er veranderen bij NEC?
  b. Zal dit met hen worden besproken? Zo nee, waarom niet?
  c. Welke gevolgen heeft dit voor eventuele gesprekken met Marcel Boekhoorn over de toekomst van NEC, die zegt hulp nodig te hebben van de gemeente en de Belastingdienst, omdat de club technisch failliet zou zijn?


  In elk geval is duidelijk dat een aantal supporters zich niet heeft gehouden aan de vooraf gemaakte afspraken. Los van de vraag in hoeverre dat de club is toe te rekenen, is dat wel een gegeven waarmee de burgemeester bij toekomstige gelegenheden rekening zal gaan houden. Verder zijn we van mening dat deze kwestie los staat van de door u genoemde vraagstukken rondom de toekomst van NEC.
 11. Worden er bij voetbalwedstrijden nog paarden en honden ingezet om de orde te bewaren? Zo ja:
  a. Hoeveel paarden en honden zijn er donderdag- respectievelijk zondagavond ingezet?
  b. Zijn er bij de confrontatie afgelopen donderdag respectievelijk de afgelopen 3 jaren dieren gewond geraakt door handelingen en/of vuurwerk van voetbalsupporters? Zo ja, kunnen wij daar een overzicht van krijgen?
  c. Is het College het met ons eens dat deze dieren net als de handhavers ook gevaar lopen door stenen en vuurwerk (verwonding, doofheid, angst of erger), terwijl ze daar niet zelf voor hebben gekozen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat is het College bereid te doen om deze dieren beschermd te krijgen tegen verwondingen en trauma’s ten gevolge van hun inzet bij voetbalwedstrijden en andere evenementen in Nijmegen?


  De inzet van mensen, dieren en materieel bij de ordehandhaving is een verantwoordelijkheid van de politie. De burgemeester spreekt in de gezagsdriehoek met politie en Openbaar Ministerie alleen de doelen rondom de inzet af. Het is dan ook niet aan ons om hierover een standpunt in te nemen.
  Tijdens de thuiswedstrijd tegen Roda JC op 20 mei heeft de politie 6 paarden en 2 honden ingezet. De politiemensen te paard hebben inmiddels aangifte gedaan vanwege het geweld tegen hun dieren. Inmiddels is duidelijk dat die geen blijvend letsel hebben opgelopen. Tijdens de samenkomst bij het Goffertstadion na de gewonnen promotiewedstrijd tegen NAC in Breda op 23 mei zijn door de politie geen paarden of honden ingezet.
 12. Volgens de politie konden handhavers het afsteken van vuurwerk niet voorkomen, omdat zij niet preventief mochten fouilleren. Hoe kijkt het College naar preventief fouilleren rondom voetbalwedstrijden om vuurwerk, andere projectielen en wapens in en buiten het stadion te voorkomen?

  Preventief fouilleren is een wettelijk instrument dat de burgemeester en de Officier van Justitie, indien nodig, kunnen inzetten. Eventuele afspraken hierover worden in de gezagsdriehoek gemaakt op basis van adviezen van de politie. Zoals bij elke wettelijke maatregel moet de inzet wel proportioneel te zijn.
 13. Zijn er tijdens de wedstrijden op donderdag- en zondagavond boetes of andere straffen uitgedeeld voor het afsteken van vuurwerk?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, hoeveel?


  Nee. Gedurende de donderdag- en zondagavond, respectievelijk op 20 en 23 mei, lag de eerste prioriteit bij het handhaven van de openbare orde en het waarborgen van de veiligheid van hulpverleners, burgers en politieambtenaren.
  De situatie tijdens beide avonden liet het volgens de politie niet toe om boetes uit te delen voor het afsteken van vuurwerk.