Vacci­natie iepen tegen iepen­ziekte


Kunnen iepen hierdoor worden gespaard? Elke boom telt!

Indiendatum: 19 mei 2021

Geacht college,

In berichtgeving in diverse media afgelopen week wordt melding gemaakt van het vaccineren van iepen tegen de iepenziekte met DutchTrig, een schimmelpreparaat dat de natuurlijke afweer tegen deze ziekte opwekt. In het verleden zijn al diverse iepen in onze omgeving gesneuveld door deze iepenziekte (o.a. in de Weezenhof[1]), maar er staan nog steeds (gezonde) iepen in Nijmegen.

De Partij voor de Dieren vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande het volgende af:

 1. Bent u bekend met genoemde vaccinatiemethode om gezonde iepen te sparen voor de iepenziekte?
 2. Wat is uw kijk op het gebruik van deze vaccinatiemethode om iepen te sparen?
 3. Wordt deze vaccinatiemethode in Nijmegen ook toegepast?
  1. Zo ja, waar en hoe vaak is deze toegepast? Wat was het resultaat?
  2. Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u het met ons eens dat volwassen bomen, dus ook iepen, ons natuurlijk kapitaal zijn en dat zij waarde hebben voor de omgeving en de stad, ook (indirect) economisch?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.


[1] https://www.gelderlander.nl/nijmegen/iepen-sneuvelen-in-dukenburg~a3f882ba/

Indiendatum: 19 mei 2021
Antwoorddatum: 22 jun. 2021

In uw brief van 19 mei 2021 stelt u ons een aantal vragen over het vaccineren van iepen tegen iepenziekte. Hieronder geven wij antwoord op uw vragen.

 1. Bent u bekend met genoemde vaccinatiemethode om gezonde iepen te sparen voor de iepenziekte?

  Ja, hiermee zijn wij bekend.
 2. Wat is uw kijk op het gebruik van deze vaccinatiemethode om iepen te sparen?

  Het toepassen van vaccinaties voor iepen is een bekend middel. Wel hebben de bomen jaarlijks terugkerend een injectie nodig om beschermd te blijven. Deze injectie kost gemiddeld € 35- per jaar per boom en is vooral van toepassing op de oudere iepen (boven 25 jaar). Als de iep als boomsoort een groot deel van een gemeentelijk bomenbestand en uiterlijk van lokale landschap vertegenwoordigt, dan is de toepassing van deze vaccinatie een goed middel om verval voor te zijn en brandhaarden van de iepziekte te voorkomen.
 3. Wordt deze vaccinatiemethode in Nijmegen ook toegepast?
  a. Zo ja, waar en hoe vaak is deze toegepast? Wat was het resultaat?
  b. Zo nee, waarom niet?

  Nee, wij passen het vaccineren van iepen niet toe in Nijmegen. Het aantal iepen in Nijmegen dat jaarlijks uitvalt door de iepenziekte in Nijmegen is zeer laag (0 tot 3 stuks per jaar). Dit ligt enerzijds aan de lage hoeveelheid oudere iepen die we in Nijmegen hebben (350 stuks). Anderzijds speelt de lichte plaagdruk van de grote iepenspintkever, die de ziekte overbrengt, een belangrijke rol.
  Vanwege het beperkte aantal oudere en kwetsbare iepen in ons areaal lopen de kosten per boom behoorlijk op in tegenstelling tot gemeenten die enkele duizenden bomen laten behandelen. Daarmee is de inzet van het vaccineren niet doelmatig en is investeren in hoog-resistentie iepensoorten of andere duurzame toekomstbestendige boomsoorten efficiënter. Zo brengen we ook meer diversiteit aan in ons bomenbestand.
 4. Bent u het met ons eens dat volwassen bomen, dus ook iepen, ons natuurlijk kapitaal zijn en dat zij waarde hebben voor de omgeving en de stad, ook (indirect) economisch?

  Wij zijn zeker met u eens dat bomen op verschillende wijzen positief bijdragen aan hun omgeving, de natuur en het landschap. We zien ze daarom ook als ons groene kapitaal en beheren ze zo goed mogelijk. Toch speelt de doelmatigheid van de inzet van middelen ook altijd een rol in onze afwegingen. De jaarlijkse terugkerende beheerkosten voor de te injecteren iepen zouden per boom meer dan verdubbelen. Daarnaast is het met de huidige lage plaagdruk ook goed mogelijk dat onze iepen uit zichzelf gezond oud worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer