Kaal en verstoord Staddijk?


Monde­linge vragen aan het College over met grof geweld kappen en snoeien in broed­seizoen

Indiendatum: 7 apr. 2021

Geacht College,

Aan de rand van Nijmegen ligt een prachtig park, genaamd Stadspark Staddijk. Veel mensen uit de wijken eromheen genieten dagelijks van dit park. Afgelopen vrijdag ontvingen wij (wederom) verontrustende berichten over met grof geweld kappen en snoeien in dit park. Dit terwijl we middenin het broedseizoen zitten. Het broedseizoen loopt grofweg vanaf half maart tot half augustus, maar duurt feitelijk zolang er gebroed wordt. Kap- en snoeiwerkzaamheden mogen in principe niet tijdens het broedseizoen plaatsvinden, vanwege nesten in de te kappen en snoeien bomen en struiken, maar ook vanwege de verstoring van vogels die hun nest in de buurt hebben. Er is een gedragscode waaraan groenaannemers zich dienen te houden, waarbij alleen bestendig beheer en onderhoud onder voorwaarden tijdens het broedseizoen mogen plaatsvinden.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Is het College het met ons eens dat deze werkzaamheden vanwege het broedseizoen per direct stilgelegd moeten worden?
    Zo ja, is dat inmiddels gebeurd?
  2. Is het College het met ons eens dat de kap van bomen niet valt onder bestendig beheer en onderhoud en dat dus de gedragscode is overschreden?
    Zo ja, wat gaat het College hiermee doen richting groenaannemer?
  3. Is het College bereid zulke ingrijpende snoei- en kapwerkzaamheden tijdens het broedseizoen in de toekomst te voorkomen?
  4. Is het College het met ons eens dat de huidige groenbeheercontracten een perverse prikkel leveren om te kappen, doordat de opbrengsten van kap- en snoeiafval voor de groenaannemer zijn?

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Indiendatum: 7 apr. 2021
Antwoorddatum: 7 apr. 2021